Foto: Mats Renman

Fredrik funderar i juni 2016

En fundering varje månad. Förhoppningsvis väcker mina tankar något hos dig...

Förnya eller förvalta?

Under alla mina år som präst så tror jag det har varit den mest återkommande frågeställningen jag mött, om än i olika former och i olika sammanhang. Ska kyrkan förnya eller förvalta? Å ena sidan: Kyrkan behöver förnyas och lämna alla sina gammeldags idéer och traditioner, och hänga med i nutiden. Å andra sidan: Ingenting är som förut, allt ska bara förändras hela tiden. Kan vi inte vila i det bekanta?

Men frågan återkommer gång på gång. Varje anställd medarbetare möter frågan i sitt lönesamtal: Är du en förnyare eller förvaltare? Varje gudstjänstfirare möter frågan i gudstjänsten: Borde vi be Fader Vår eller Vår Fader? Frågan finns med när vi talar om de nya gudstjänstordningarna, när vi talar om administrativa rutiner, när vi pratar om ekonomi eller teologi. Det är helt enkelt en fråga som man inte kan komma ifrån. Ska vi förnya eller ska vi förvalta?

Kanske har du som läser detta hört mig återberätta följande berättelse nån gång, som du i så fall får läsa här igen. Den ger oss anledning att fundera varför vi gör som vi gör.

Mästaren höll gudstjänst men lärjungarna blev störda av katten. Då bestämde mästaren att katten skulle hållas bunden under gudstjänsttid. Efter en tid dog mästaren men man fortsatte att hålla katten bunden under gudstjänsterna. Efter ännu en tid dog katten, och då skaffade man en ny katt så att mästarens påbud att en katt skulle vara bunden under gudstjänsttid kunde åtlydas.
Århundradena gick, och man forskade och gjorde långa avhandlingar om den liturgiska betydelsen av att ha en katt bunden under gudstjänsterna.

Vilka är dina bundna katter?

Fredrik Juul, kyrkoherde
0933-143 10
fredrik.juul@svenskakyrkan.se

.....................................................................................................................

Under den här rubriken funderar jag fritt. En förhoppning är att mina tankar ska väcka något hos dig. Nyfikenhet, eller en insikt. Glädje, hopp, en fråga eller irritation kanske. För oss som är engagerade i Svenska kyrkan i Vindelns församling är det angeläget att känna till vad du tycker, och vad som är viktigt för dig. Vi vill veta vad som gör dig glad och vad som gör dig irriterad. Det hjälper oss att bli en kyrka som är viktig för hela livet. Det hjälper oss att bli en kyrka som är viktig för dig. Därför vill jag uppmana dig att höra av dig för att berätta vad som är viktigt för dig. Kom förbi på församlingsgården i Vindeln eller använd kontaktuppgifterna ovan.