Foto: Mats Renman

Fredrik funderar i januari 2018

En fundering varje månad. Förhoppningsvis väcker mina tankar något hos dig...

Ett nytt år och nya möjligheter. Så brukar det heta och det gäller väl i år också. Vi har alla möjligheten att förändra oss, och en del brukar göra det genom att avlägga nyårslöften: Att börja motionera, äta vegetariskt eller sluta röka eller vad det nu kan va. Det brukar gå sådär.

För vårt samhälle och vår värld så finns också områden för förbättring. Det finns områden där man kan säga att det går sådär. Ta bara hur antisemitismen har blivit synlig i Sverige under december. Eller vad vi sett om jämställdheten den här hösten. Eller vad vi sett av flyktingkris de senaste åren eller klimatförändringar de senaste decennierna.

I år är det en julsång som särskilt slagit rot i mitt medvetande. Jag tänker på John Lennons Happy Xmas – war is over. Han skrev den 1971 under pågående Vietnamkrig, och jag undrar om han kunde förstå att den fortfarande skulle vara aktuell och viktig nästan 50 år senare. Sången är på engelska, men om jag gör en egen översättning och förklaring på svenska så uttrycker han en förhoppning om att det ska bli fred, och inte bara det: Freden börjar med dig.

Jag tror han har rätt. Om vi, var och en, gör gott och håller fred så långt vi kan så kommer mycket att bli bättre. Så med John Lennons ord och tankar vill jag önska dig som läser de här raderna ett Gott nytt år – jag hoppas det blir ett bra år!

Fredrik Juul, kyrkoherde
0933-143 10
fredrik.juul@svenskakyrkan.se

.....................................................................................................................

Under den här rubriken funderar jag fritt. En förhoppning är att mina tankar ska väcka något hos dig. Nyfikenhet, eller en insikt. Glädje, hopp, en fråga eller irritation kanske. För oss som är engagerade i Svenska kyrkan i Vindelns församling är det angeläget att känna till vad du tycker, och vad som är viktigt för dig. Vi vill veta vad som gör dig glad och vad som gör dig irriterad. Det hjälper oss att bli en kyrka som är viktig för hela livet. Det hjälper oss att bli en kyrka som är viktig för dig. Därför vill jag uppmana dig att höra av dig för att berätta vad som är viktigt för dig. Kom förbi på församlingsgården i Vindeln eller använd kontaktuppgifterna ovan.