Foto: Mats Renman

Fredrik funderar i december 2016

En fundering varje månad. Förhoppningsvis väcker mina tankar något hos dig...

Det finns många kända bibelord, men ett av de allra mest kända är från Markusevangeliet. Det läser vi i varenda dopgudstjänst, och i en hel del andra sammanhang också. Det är när Jesus blir arg på lärjungarna för att de skickar hem folket som kommit med sina barn. Då säger Jesus de berömda orden: Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

Vi har pratat en hel del om barnens plats i vår församling på sista tiden. Å ena sidan så har vi bra verksamhet för barn och familjer, till exempel Liten & Stor, Lill-Tomas och Kyrkskoj. Men vi skulle kunna göra så mycket mer, och ännu tydligare säga: Låt barnen komma hit och hindra dem inte. Och vi har två konkreta förändringar som jag vill berätta om.

Alla ska kunna känna sig välkomna i våra gudstjänster, och för barn och barnfamiljer är det inte det lättaste. För att göra det lättare så kommer vi i de allra flesta gudstjänster ha ”Barnens stund”, som är ett moment innan predikan som särskilt vänder sig till barnen. Ibland kommer det dessutom att vara ”Kyrkskoj” i våra gudstjänster. För oss äldre kan det nog bäst jämföras med söndagsskola. Men eftersom vi använder ordet Kyrkskoj i våra vardagsgudstjänster så vill vi använda samma på söndagarna också. Dessutom kanske du redan har hunnit se en plats iordningställd i gudstjänstrummet där barnen kan leka, läsa eller rita under gudstjänsterna.

Det andra är att vi ska starta en barnkör. Så snart jullovet är slut så kommer vi igång med kör för barn som är 6-9 år gamla.

Man kan nog tycka att det finns många områden att prioritera, men med stöd i bibelordet så vill vi säga: Låt barnen komma och hindra dem inte! Till dig som är vuxen, och kanske någon gång har tänkt att barnen stör. Försök i stället att se barnen som ett tecken på att vår församling växer och har en framtid.

Fredrik Juul, kyrkoherde
0933-143 10
fredrik.juul@svenskakyrkan.se

.....................................................................................................................

Under den här rubriken funderar jag fritt. En förhoppning är att mina tankar ska väcka något hos dig. Nyfikenhet, eller en insikt. Glädje, hopp, en fråga eller irritation kanske. För oss som är engagerade i Svenska kyrkan i Vindelns församling är det angeläget att känna till vad du tycker, och vad som är viktigt för dig. Vi vill veta vad som gör dig glad och vad som gör dig irriterad. Det hjälper oss att bli en kyrka som är viktig för hela livet. Det hjälper oss att bli en kyrka som är viktig för dig. Därför vill jag uppmana dig att höra av dig för att berätta vad som är viktigt för dig. Kom förbi på församlingsgården i Vindeln eller använd kontaktuppgifterna ovan.