Foto: Mats Renman

Fredrik funderar i januari 2017

En fundering varje månad. Förhoppningsvis väcker mina tankar något hos dig...

Om asylpolitiken

En självklar grund i min kristna tro är att alla människor har samma värde och därför också borde få samma och rättvisa möjligheter.

Därför har jag sett positivt på hur vårt samhälle har öppnat sig i generositet och omsorg när människor på flykt kommit till vårt land. I riksdag och i kommuner, i skolor och föreningar, i kyrkor och på företag, och alla enskilda förstås. Massor med människor har tagit av sin tid och sina resurser för att bidra och hjälpa till. Det är fantastiskt när vi får se och utöva medmänsklighet. Bara under 2015 var det cirka 70 000 barn som kom till Sverige som flyktingar. De kom med eller utan sina familjer på flykt från våld och krig.

Men under det senaste året har tonen i samhället förändrats, inte minst i asylfrågor. En mer restriktiv lagstiftning och en åtstramning i tillämpningen av lagen. Människor på flykt ses mer och mer som en belastning och ett problem som helst ska lösas utanför vårt land, eller utanför EU. De som ändå kommer till våra asylboenden för att få börja bygga upp en tillvaro behandlas av myndigheterna som brickor i ett spel när beslut om flyttning tas, och avtal löper ut.

Särskilt drabbade är barn och unga, som inte kan känna hopp och framtidstro. Unga människor som riskerar att utvisas till osäkra och konfliktdrabbade länder. Barn som inte vet om deras familjer ska få stanna mer än 13 månader i det land där de nu har börjat skolan och fått nya vänner. Föräldrar i Sverige som försöker återförenas med sina barn som finns kvar i i hemlandet eller i nån flyktingförläggning nånstans.

Kanske känns det som om vi inte kan göra nånting, att det är övermäktigt. Men vi kan faktiskt engagera oss för de människor som finns här hos oss. Och vi kan försöka påverka politiker och beslutsfattare. Just nu pågår Juluppropet, en namninsamling som är gemensam för alla kyrkor och samfund i Sverige. Genom att underteckna Juluppropet uppmanar vi regeringen att:

– ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro
– ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv
– undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening

Uppropet pågår till sista januari. Du kan läsa mer om det på www.juluppropet.se. Om du vill skriva under så finns det listor i alla våra kyrkor och församlingsgårdar. Du kan också skriva under det direkt på webbsidan.

Skriv under juluppropet för en human migrationspolitik. Jag har gjort det, gör det du också!

Fredrik Juul, kyrkoherde
0933-143 10
fredrik.juul@svenskakyrkan.se

.....................................................................................................................

Under den här rubriken funderar jag fritt. En förhoppning är att mina tankar ska väcka något hos dig. Nyfikenhet, eller en insikt. Glädje, hopp, en fråga eller irritation kanske. För oss som är engagerade i Svenska kyrkan i Vindelns församling är det angeläget att känna till vad du tycker, och vad som är viktigt för dig. Vi vill veta vad som gör dig glad och vad som gör dig irriterad. Det hjälper oss att bli en kyrka som är viktig för hela livet. Det hjälper oss att bli en kyrka som är viktig för dig. Därför vill jag uppmana dig att höra av dig för att berätta vad som är viktigt för dig. Kom förbi på församlingsgården i Vindeln eller använd kontaktuppgifterna ovan.