Foto: Mats Renman

Fredrik funderar i april 2018

En fundering varje månad. Förhoppningsvis väcker mina tankar något hos dig...

Det här med statistik är ju kul. Eller inte. Så fort ett år är slut så ska det utvärderas och en del i det är att sammanställa statistiken. Kanske har du inte tänkt på det men varje gång du kommer till kyrkan så är det nån som räknar in dig i statistiken. Jag kan tycka att det är lite jobbigt. Dels att man i alla sammanhang ska komma ihåg att göra det, och än mer när allt ska sammanställas och rapporteras in. Det är inget litet jobb.

Dessutom vill ju inte att människor som deltar i församlingens liv bara ska vara en siffra i statistiken. Vi vill ju hellre mäta det vi gör som kvalitet än kvantitet. Mötet med Gud, eller känslan av stillhet, vissheten om trygghet eller delaktigheten i gemenskapen handlar ju om kvalitet. Det blir ju inte dubbelt så bra bara för att dubbelt så många är med. Fast siffrorna är ganska imponerande. Om man lägger ihop alla tillfällen då människor samlats till nån sorts gudstjänst under året i Vindelns församling så är det nästan 800 tillfällen med drygt 12 000 deltagare. Eller att det varit 2 000 besök i olika gemenskapssamlingar och lika många i den öppna barn- och familjeverksamheten.

 Kanske är det bäst när kvalitet och kvantitet går hand i hand. För varje person som blivit en siffra i statistiken finns ju också förhoppningen att det skett ett gudsmöte, en god stund i gemenskap med andra eller fördjupning i tron. Det är det som är det viktigaste, och det är det som är att dela tro och liv med varandra.

Fredrik Juul, kyrkoherde
0933-143 10
fredrik.juul@svenskakyrkan.se

.....................................................................................................................

Under den här rubriken funderar jag fritt. En förhoppning är att mina tankar ska väcka något hos dig. Nyfikenhet, eller en insikt. Glädje, hopp, en fråga eller irritation kanske. För oss som är engagerade i Svenska kyrkan i Vindelns församling är det angeläget att känna till vad du tycker, och vad som är viktigt för dig. Vi vill veta vad som gör dig glad och vad som gör dig irriterad. Det hjälper oss att bli en kyrka som är viktig för hela livet. Det hjälper oss att bli en kyrka som är viktig för dig. Därför vill jag uppmana dig att höra av dig för att berätta vad som är viktigt för dig. Kom förbi på församlingsgården i Vindeln eller använd kontaktuppgifterna ovan.