"Förlorad och återfunnen"

Söndag 12 juni har temat "förlorad och återfunnen". Välkommen då till gudstjänst i Vindelns kyrka och högmässa i Granö kyrka.

Gudstjänst kl 11.00 i Vindelns kyrka och högmässa kl 18.00 i Granö kyrka. Per-Ivan Palm m.fl. medverkar.