Finsk-svensk tvåspråkig gudstjänst i Vindelns kyrka

Välkomna söndag 10 september kl 11.00 till Vindelns kyrka och en finsk-svensk gudstjänst med Henry Byskata från Vasa. Söndagens tema är ”medmänniskan”. Fredrik Juul m.fl.