Foto: Mats Renman

Åsa återspeglar

En fundering i juli från Åsa Olsson

Under vilken rubrik skulle det passa att Åsa får uttrycka sina tankar nu när Fredrik ska fundera på annat håll och Veronica ännu inte börjat vikariera? Själv funderade jag ett tag på Åsas åsikter, men det kändes obekvämt och väldigt missvisande då jag tycker mig själv vara dålig på att uttrycka åsikter på ett förnuftigt och välbalanserat sätt. Men jag fascineras i smyg av människor som kan göra det och nästan ännu mer över de som dessutom lever och verkar efter dem. Så här inför stundande val uttrycks det åsikter så att man nästan kan bli övermätt på dem. Ofta åsikter om vad man tycker är felet hos den andre. Voltaire sägs ha sagt: ”Jag delar inte dina åsikter, men jag är beredd att dö för din rätt att få uttrycka dem” Egentligen sa han tydligen: ”Det står klart att en individ som förföljer en man, sin broder, därför att han har en annan åsikt är ett odjur”.

Förslaget Åsa åskådliggör, som rubrik var bättre. Då jag under en del av min utbildningstid befann mig bland många starka åsiktsuttryckare och då upplevde att det närmast var förknippat med livsfara att ge luft åt andra åsikter än de rätta, nämligen deras, blev jag skamligt tyst. I efterhand har jag dock fått förstå att det på något förunderligt sätt ändå framkommit vilken min inställning varit då min tystnad tydligt åskådliggjort detta.

Vad skulle jag då vilja åskådliggöra under den rubriken? Jo, jag skulle vilja åskådliggöra och visa på faran av smala åsiktskorridorer. Sammanhang där det bara ryms en sanning och ett rätt sätt att tänka och sen ville jag snabbt rikta strålkastarna på den som säger om sig själv att han är Sanningen. Till hela sin person är sanning. Jesus. Som Jesu efterföljare, kropp och kyrka är kristna inte en åsiktsgemenskap. Med Gud som gemensam far och Jesus som bror så är kyrkan en syskongemenskap. Före detta kyrkoherden i Tegs församling Gustav Nygren blev förvånad när hans fru plötsligt smockade till honom där de satt i kyrkbänken. ”Han predikade ju att vi är syskon”, sa hon, ”Hur ofta sitter syskon still och håller sams under en hel gudstjänst”? Som syskon får vi tycka olika, vi behöver inte alltid vara sams och bekväma med varandra, men vi får aldrig glömma att vi är syskon. Kyrkans uppgift är att återspegla Guds helighet och kärlek där hon är. Det blev slutligen den rubriken som tog hem segern, Åsa återspeglar. Att få ha ambitionen att ge en återspegling av det som nått prästen Åsa är precis nivån på det jag känner mig manad att göra.

Så då, när en annan kyrkoherde beslutar att följa sin dröm och sin fru och arbeta på Teneriffa kan vi ha många motsatta åsikter om detta. Jag skulle kunna åskådliggöra mitt ställningstagande genom att småtjura och smocka till honom när tillfälle ges. Men jag ämnar inte förfölja honom och bli ett odjur. I stället vill jag be att Juuls i sitt nya sammanhang får återspegla lite av Gud kärlek och att de hittar sin plats där i vår stora familj.

Åsa Olsson
0933-143 13
åsa.h.olssonl@svenskakyrkan.se