Play: Lena Fagéus tänder andra adventsljuset

Andra adventsljuset tänder Lena Fagéus, präst och kontraktsprost i Södra Västerbotten, särskilt för dig är sjuk, eller som har en anhörig som är sjuk. Vad lyser upp ditt mörker?

Adventshälsning 2: a Advent.

Andra adventsljuset tänder Lena Fagéus särskilt för dig är sjuk, eller som har en anhörig som är sjuk. Vad lyser upp ditt mörker?

Mer play finns här:

Play: "Vi fortsätter att tända ljus och be"

Det blir en annorlunda advent, men vissa traditioner kan inte ens pandemin stoppa. – Vi fortsätter att ringa i klockorna, tända ljus och be för världen och varandra, säger Lena Fagéus, präst och kontraktsprost i Södra Västerbotten.