Fredrik Modéus vidare i ärkebiskopsvalet

Biskop Fredrik Modéus fick 11,22 procent av rösterna i nomineringsvalet av kandidater till posten som ny ärkebiskop i Svenska kyrkan. Därmed går han vidare som en av fem kandidater i valet.

Vid dagens nomineringsval har stiften röstat fram Fredrik Modéus som en av fem kandidater i ärkebiskopsvalet.

– Jag är tacksam för förtroendet och känner ödmjukhet inför fortsättningen, säger Fredrik Modéus.

Fredrik Modéus säger att han trivs bra som biskop i Växjö stift och att det inte varit ett lätt beslut att ställa sig till förfogande som kandidat i ärkebiskopsvalet:

– Det har behövts en del bön och tankemöda för att komma fram till beslutet att vara med i ärkebiskopsvalet, inte minst för att uppdraget som biskop i Växjö stift är både spännande och meningsfullt, säger Fredrik Modéus.

I Växjö stift fick Fredrik Modéus 83,33 procent av rösterna.

De kandidater som fått över fem procent kommer nu att behörighetsprövas av Svenska kyrkans ansvarsnämnd. Den 18 maj genomförs valet. Får ingen av kandidaterna till ärkebiskopsposten mer än 50 procent av rösterna kommer ett andra val att hållas. Den 8 juni hålls det valet och då som allra senast vet vi vem som blir Svenska kyrkans nya ärkebiskop.

Antje Jackelén har varit ärkebiskop sedan 15 juni 2014. Den 30 oktober 2022 lägger ärkebiskop Antje Jackelén ned staven och går i pension.

Följande kandidater har gått vidare:

Läs mer om ärkebiskopsvalet och se resultatet i nomineringsvalet här

Två kandidater vidare i ärkebiskopsvalet

Biskop Martin Modéus fick flest röster, 37,8 procent, i dagens ärkebiskopsval i Svenska kyrkan. På andra plats kom biskop Johan Dalman med 28,7 procent av rösterna. Eftersom ingen fick mer än 50 procent av rösterna blir det en andra valomgång mellan de båda den 8 juni.

"Ärkebiskopsval 2022" är inte publicerad

"Hearing med kandidaterna" är inte publicerad

Biskop Fredrik

Växjö stifts biskop är Fredrik Modéus.