Foto: Henrik Mill

Ett levande kulturarv

Svenska kyrkan äger och förvaltar Sveriges största sammanhållna kulturarv – tillgängligt för alla. Även om staten bidrar ekonomiskt till att vi långsiktigt ska kunna bevara, utveckla och tillgängliggöra det levande kulturarv som våra kyrkor representerar, så finansieras huvuddelen av detta av dig som väljer att vara medlem i Svenska kyrkan.

Läs mer om vårt levande kulturarv i västerås:

Västerås 26 kyrkor, varav 19 medeltida
Utställningar och visningar - och Västerås alldeles egna Skattkammare
Konserter - Svenska kyrkan Västerås är i särklass den största lokala kulturaktören och varje år genomförs fler än hundra konserter - varav de flesta är gratis
Sjung i kör! - här finns runt 50 körer för alla åldrar och med olika inriktningar
Skolverksamhet - Samtliga årskurser kan t ex ta del av verksamhet eller göra studiebesök på olika teman - kostnadsfritt!

Aktuella konserter, visningar, föreläsningar mm i Västerås hittar du i kalendern.

 

Läs mer på svenska kyrkan.se

Solen lyser igenom ett färggrant kyrkfönster.

Svenska kyrkans historia

Efter Jesus död och uppståndelse spreds kristendomen över världen, först av Jesu apostlar – därefter av munkar, sjöfarare och handelsmän. Efter cirka 1000 år blev Sverige ett kristet land. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans historia.

En liten pojke i vit skjorta och grön fluga doppar sina fingrar i dopfuntens vatten.

Upptäck kulturarvet

Kyrkor och begravningsplatser är fulla av historia och rymmer olika slag av berättelser. Samtidigt är rummen och platserna inte museala utan används än idag, ett levande kulturarv.

"Kultur och kulturarv handlar om det levande" är inte publicerad