Foto: Henrik Mill

Ett levande kulturarv

Svenska kyrkan äger och förvaltar Sveriges största sammanhållna kulturarv – tillgängligt för alla. Även om staten bidrar ekonomiskt till att vi långsiktigt ska kunna bevara, utveckla och tillgängliggöra det levande kulturarv som våra kyrkor representerar, så finansieras huvuddelen av detta av dig som väljer att vara medlem i Svenska kyrkan.

läs mer om vårt levnde kulturarv i västerås:

Västerås 26 kyrkor, varav 19 medeltida
Utställningar och visningar - och Västerås alldeles egna Skattkammare
Konserter - Svenska kyrkan Västerås är i särklass den största lokala kulturaktören och varje år genomförs fler än hundra konserter - varav de flesta är gratis
Sjung i kör! - här finns runt 50 körer för alla åldrar och med olika inriktningar
Skolverksamhet - Samtliga årskurser kan t ex ta del av verksamhet eller göra studiebesök på olika teman - kostnadsfritt!

Aktuella konserter, visningar, föreläsningar mm i Västerås hittar du i kalendern.

 

läs mer på svenska kyrkan.se