Foto: Henrik Mill

Skolan & kyrkan

Varje år möter Svenska kyrkan Västerås elever och lärare i olika sammanhang. Samtliga årskurser kan t ex ta del av verksamhet eller göra studiebesök på olika teman. Verksamheterna är avgiftsfria för skolorna. Svenska kyrkans personal finns även tillgängliga för samtal.

skolprogrammen pausade

Pga rådande läge med Corona Covid-19 är skolprogrammen för tillfället pausade.