Toaletterna på begravningsplatserna tvingas stänga

P.g.a. upprepad skadegörelse har kyrkorådet tagit beslut om att stänga toaletterna på Götalundens och Håjums begravningsplatser.

Stängningen är gjord p.g.a. arbetsmiljöskäl efter redovisad risk och konsekvensanalys och toaletterna är nu låsta.

Vi beklagar den uppkomna situationen.