Foto: Sven Erik Falk

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.

Omslaget till skriften Om begravning. Vallmoblommor på en äng.

Skriften Om begravning

Om begravning är en skrift som beskriver hur begravningar går till. Den finns på flera olika språk och innehåller information om bland annat gravplatser, ceremonier och aktuell lagstiftning.

Kista med bårtäcke i Hoppets kapell

Ordna begravningen själv - checklista

Här finns en checklista på hur du ska göra om du ska ordna en begravning själv. Den innehåller uppgifter vad du får göra och det du inte får göra.

Begravningsgudstjänsten


Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid.
Här i Trollhättans sker begravningsgudstjänsterna i kapellen på Håjums begravningsplats eller i någon av våra fyra kyrkor.

 

Svara på frågor

Församlingens expedition, präster och personalen på kyrkogårdsförvaltningen kan svara på frågor om begravningsgudstjänsten, kyrka och gravplats. Begravningsbyrån står till tjänst med kista, bokningar och transporter.

För den kyrkliga begravningen finns en ordning. Den ger möjlighet för de anhöriga att tillsammans med präst och musiker utforma gudstjänsten vad det gäller valet av psalmer, musik och solistmedverkan.

Tacksägelse över en församlingsbo sker i regel efter det att begravningen är bestämd. Då läser man upp namnet på den avlidne i gudstjänsten och tänder ett ljus i ljusbäraren. Tacksägelseinbjudan skickas till den som är nära anhörig och där står vilken söndag som tacksägelsen blir.

 

Begravning för den som inte är medlem i Svenska kyrkan

Om ni vill ha kyrklig begravning och den döde inte var medlem i Svenska kyrkan behöver ni kontakta församlingen och fråga om det går. Det blir en extra kostnad för begravningen eftersom den döde inte betalt medlemsavgift till kyrkan.

Efterlevandeguiden

Det är ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära med olika checklister. Du hittar den på efterlevandeguiden.se

Här finns frågor och svar om begravningen.

Du hittar också en del information under kyrkogårdsförvaltningen hemsida.

Begravningspastoral i Trollhättan

Begravningspastoralen har till mål och syfte att hjälpa alla inblandade att på bästa sätt kunna utföra sina uppgifter kring dödsfall och begravning.

Församlingarna ska vara en resurs redan när ett dödsfall kan vara väntat och i det som kan ske kring ett akut dödsfall.

På samma sätt ska en delaktighet finnas i olika typer av uppföljande verksamhet.

Här kan du läsa mer om det i foldern.