Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Vet dina anhöriga hur dina önskemål ser ut?

Att lämna efter sig nedskrivna eller muntliga önskemål om hur man vill begravas, och hur man vill att en begravnings- eller minnesstund ska utformas underlättar för efterlevande.

Tyvärr uppstår ibland konflikter bland efterlevande när man inte tydliggjort sina önskemål, vilket leder till långa, och för familjen extremt jobbiga processer, med medlingar och i vissa fall hänskjutningar till Länsstyrelsen för beslut. Och detta tar väldigt lång tid. I bästa fall 1½ månad, men det kan även ta flera månader.

Detta är oerhört tungt för alla inblandade och bör undvikas så långt det är möjligt. 

Alla tjänar på att ha fyllt i sin sista vilja. 

Använd gärna detta formulär för att tydliggöra hur dina önskemål ser ut.