Att välja grav

När man ska välja gravplats är det flera frågor att tänka igenom och det finns olika möjligheter på de olika begravningsplatserna. Via kyrkogårdsexpeditionen får du hjälp att välja gravplats. Den avlidnes egen önskan ska så långt möjligt följas vid val av gravplats.

Gravrätt

Gravrätt, alltså rätten till en gravplats, upplåts idag på 25 år. Dödsboet skall gemensamt ta ställning till vem eller vilka som skall registreras som gravrättsinnehavare. Det är gravrättsinnehavaren som bestämmer bland annat vilka som får gravsättas i gravplatsen. Gravrätten kan förnyas efter gravrättstidens utgång. Gravrätten kan också överlåtas eller återlämnas. Alla förändringar måste anmälas till kyrkogårdsexpeditionen. Om en gravrättsinnehavare avlider skall dödsboet anmäla ny gravrättsinnehavare inom sex månader.Som gravrättsinnehavare har man ansvaret för att gravplatsen hålls i ett värdigt skick. Har man ingen möjlighet att sköta platsen själv, går den tjänsten att köpa genom förvaltningen.

Gravar, gravplatser

Det är viktigt att de efterlevande är överens vid val av gravplats. Med respekt för den avlidna ska en gravsättning alltid betraktas som definitiv och gravfriden ska värnas. Om de efterlevande är tveksamma är det bättre att vänta med gravsättningen än att riskera att det blir fel. Urnan kan förvaras avgiftsfritt hos kyrkogårdsförvaltningen upp till ett år. När man ska välja gravplats är det flera frågor att tänka igenom och det finns olika gravtyper på de olika begravningsplatserna. Du hittar mer information detta under Håjums begravningsplatsoch Götalundens begravningsplats. Via kyrkogårdsexpeditionen får du hjälp att välja gravplats.

Visning av gravplatser

Inför val av gravplats är anhöriga/närstående välkomna att kontakta kyrkogårdssexpeditionen för ytterligare information och för att boka en tid för visning av tillgängliga alternativ.

Utlämning av urnor
Urnutlämningar till Håjum och Götalundens begravningsplatser bokar du på 0520-47 30 00. Urn utlämningar till övriga orter bokar du på 0520-47 30 07, Utlämningen görs i expeditionen på Håjums begravningsplats, Gärdhemsvägen 35.

Etiska regler gravsättning