Foto: Victoria Almén

Kontakta oss

Expeditionen för kyrkogårdsförvaltningen ligger på Håjums begravningsplats i samma fastighet som Hoppets och Ljusets kapell samt krematoriet.

Begravningsexpeditionen är på Håjums begravningsplats i den vita tegelbyggnaden med kapell mm på Gärdhemsvägen 35, 46137 Trollhättan.  
Postadress: Box 161, 461 24 Trollhättan tfn 0520-47 30 00
epost:trollhattans.bokning@svenskakyrkan.se

Expeditionen är öppen måndag -fredag 9-12. För personligt besök ring och boka tid. Under jul och nyårshelgen, sommaren och utbildningsdagar är det ändrade öppettider.

Krematoriet kommer fr o m 1/12-20 att ha följande telefonöppettider måndag - fredag 9-13 (helgfria vardagar) 0520-47 30 08 och 0520-47 30 16.

Fakturaadress
Trollhättans pastorat
Fack 77801900
Box 15018
750 15 Uppsala

 

Vi som arbetar på kansliet
Pia Dosé, biträdande kyrkogårdschef
Tfn: 0520-47 30 05
Pia Dosé

Michel Matheussen, lagsbas
0520-47 30 12
Michel Matheussen

Kjell Solefors, lagsbas
0520-47 30 34
Kjell Solefors

Vi som arbetar på expeditionen
Marie Danielsson
0520-47 30 03
Marie Danielsson

Ulla Öhman
0520-47 30 02
Ulla Öhman

Vi som arbetar på krematoriet
Klas Källman, krematorietekniker 
Tfn: 0520-47 30 08
Klas Källman

Kari Jacobsson, krematorieföreståndare
Tfn: 0520-47 30 16
Kari Jacobsson

 

 

Utlämning av urnor
Urnutlämningar till Håjum och Götalundens begravningsplatser bokar du på 0520-47 30 00. Urn utlämningar till övriga orter bokar du på 0520-47 30 07, Utlämningen görs i expeditionen på Håjums begravningsplats, Gärdhemsvägen 35.