Foto: Victoria Almén

Kontakta oss

Expeditionen för kyrkogårdsförvaltningen ligger på Håjums begravningsplats i samma fastighet som Hoppets och Ljusets kapell samt krematoriet.

Begravningsexpeditionen finns på Håjums begravningsplats i den vita tegelbyggnaden nära kapellen på Gärdhemsvägen 35, 46137 Trollhättan.  

Telefontid och besökstid helgfria vardagar 9-12.
tfn 0520-47 30 00.

Vill du träffa oss en annan tid än kl 9-12 boka då tid med oss.
epost:trollhattans.begravningsexp@svenskakyrkan.se

(Under jul och nyårshelgen, sommaren och utbildningsdagar är det ändrade öppettider)

Krematoriet har telefonöppettider måndag - fredag 9-13 (helgfria vardagar) 0520-47 30 07.

Postadress
Trollhättans församling
Kyrkogårdsförvaltningen
Box 161
461 24 Trollhättan

Fakturaadress
Trollhättans församling
Fack 77801900
Box 15018
750 15 Uppsala

Vi som arbetar på kansliet
Frank Thorén Hall, kyrkogårdschef
Tfn: 0520-47 30 04
Frank Thorén Hall

Pia Dosé, biträdande kyrkogårdschef
Tfn: 0520-47 30 05
Pia Dosé

Michel Matheussen, lagbas
Kjell Solfors, lagbas

Vi som arbetar på expeditionen
Marie Danielsson
Ulla Öhman

Vi som arbetar på krematoriet
Kari Jacobsson, krematorieföreståndare
Klas Källman, krematorietekniker 

 

Utlämning av urnor
Urnutlämningar till Håjums och Götalundens begravningsplatser bokar du på 0520-47 30 00. Urnutlämningar till övriga orter bokar du på 0520-47 30 07.

Foto: Ulla Öhman

Utlämningen görs på expeditionen på Håjums begravningsplats, Gärdhemsvägen 35.