Att mista en anhörig

Att mista en anhörig eller nära vän är svårt. Samtidigt som man upplever sorg måste en rad praktiska problem lösas. Med denna sida och dess länkar vill vi försöka underlätta för dig genom att berätta om de praktiska detaljerna i samband med en begravning.

Skriften om begravning

Berättar hur begravning fungerar i Sverige. Finns på flera språk samt inläst på svenska.

First Aid for Grief (Engelska)

Specific tips on how to make it easier to be there for someone who is in mourning.

Begravning

Många anlitar en begravningsbyrå som hjälper till med de praktiska frågorna, men man har även möjlighet att själv ordna med begravningen.
Begravningsceremonin är ett sätt att ta farväl och en viktig del i sorgearbetet. Men alla sörjer på sitt eget sätt och anhöriga kan välja att avstå från en ceremoni.

Att ta ställning till

Hur ville den avlidne ha det? Ville han/hon jordbegravas (kistbegravning) eller kremeras? Var ville han/hon bli gravsatt? Frågorna är många och inte alltid helt enkla. Om den avlidne skrivit ner sina önskemål, underlättar det mycket för de anhöriga.

Var kan begravningen ske

Begravningen kan ske i något av de två kapellen på Håjums begravningsplats eller i någon av Svenska kyrkans fyra kyrkor. Begravningsakten är inte obligatorisk, man kan avstå från den. Önskas borgerlig begravningsförrättare, kontakta Trollhättan Stad eller begravningsbyrå.

Checklista vid begravning

 • Kista eller urna
 • Jordbegravning eller kremationsbegravning
 • Transport till lokal för förvaring av stoftet
 • Intyg gravsättning/kremation (skattemyndigheten)
 • Bokning kapell (kyrkogårdsexpedition)
 • Bokning gravplats (kyrkogårdsexpeditionen)
 • Bokning gravöppning - endast gravrättsinnehavaren kan beställa gravöppning

Bårtäcken

Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten i stället för en dyrbar kista eller blomsteruppsättning. Endast handbuketter får läggas på bårtäcket. Vid kistbegravning tas bårtäcket av i kapellet.  Kapellen har eget bårtäcken, till kyrkorna finns ett för utlåning. Bårtäcken bokas på kyrkogårdsexpeditionen.
Begravningskostnader
Det finns kostnadsfria gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. De finansieras genom en begravningsavgift som alla betalar via skatten.  
 

Begravningsavgiften täcker kostnaderna för:

 • förvaring av stoftet fram till begravningen
 • transporter inom Trollhättan före/efter begravningsceremoni
 • kapell för begravningsceremoni
 • kremering
 • gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av gravplatsen, alternativt jordning av aska
 • gravplats i 25 år
   

  Dödsboet betalar

 • Kista och eventuell urna
 • Svepningsarbete
 • Transport till lokal för förvaring av det kistlagda stoftet
 • Extra musik och sång
 • Dödsannons
 • Blommor
 • Förtäring vid begravning eller minnesstund
 • Gravsten
 • Bouppteckningskostnader
 • Begravningsbyrå
Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan, täcker kyrkoavgiften också kostnaderna för:
 • Präst från Svenska kyrkan
 • Församlingskyrka
 • Kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan
 • Processionsbärning av kistan