Foto: Ulf Sundberg

Begravningsplatser

Kyrkogårdsförvaltningen i Trollhättan ansvarar för två begravningsplatser.

Håjums begravningsplats är den större av de två och har ett böljande landskap med höga kullar och mjuka dalsänkor. Adressen är Gärdhemsvägen 35 i Trollhättan. Götalundens begravningsplats är centralt belägen och har många kulturhistoriska gravar. Den ligger mitt emot Götalundens kyrka och har adress Kyrkogårdsvägen 23.