En nedlagd gravsten ligger på en gravplats. En liten skylt står bredvid.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Säkring av gravvårdar

Nyhet Publicerad Ändrad

Under v.18  påbörjar kyrkogårdsförvaltningen i Trollhättan arbetet med att säkra gravvårdarna på våra begravningsplatser.

Som huvudman har vi ett ansvar att gravvården och begravningsplatsen är säker både för besökare och för anställda.

Vi arbetar helt i linje med Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer där gravvårdar över 30 cm ska provtryckas vart femte år enligt fastställda rutiner.

Vi påbörjar arbetet på Håjums begravningsplats vid kvarteret Rödeken, Pyramideken och Eken för att sedan arbeta vidare inom vårt förvaltningsområde.

De gravvårdar som läggs ner kommer att hanteras varsamt, och gravrättsinnehavaren kommer att kontaktas. Gravrättsinnehavaren kan sedan åtgärda gravvården.