Kremering

Krematoriet finns på Håjums begravningsplats i samma byggnad som Hoppet och Ljusets kapell.

I Trollhättan kremeras ca 80% av de avlidna. Askan kan gravsättas i urngrav, i minneslund, i askgravlund eller strös i naturen/över vatten. Spridning kräver tillstånd av Länsstyrelsen i det län där askan ska spridas.

Krematoriet har den bästa möjliga reningsteknik som uppfyller alla gällande miljökrav. Drygt 1000 stoft kremeras årligen i krematoriet.