Världens barn

I och med den rådande pandemin är insamlingen Världens Barn viktigare än någonsin. När pandemin sprids till de mest utsatta samhällena blir konsekvenserna stora för barn i utsatthet.

insamlingsperioden

Nu pågår den årliga insamlingen Världens barn som är Radiohjälpens största insamling och genomförs av Sveriges Television och Sveriges Radio P4 i samarbete med 13 biståndsorganisationer. Svenska kyrkan och därmed Täby församling är en del av detta samarbete. Den intensiva insamlingsperioden startar 26 september och når sin kulmen med den stora TV-galan på fredagen 2 oktober, men Insamlingen pågår året ut. Kommunvisa resultat redovisas sedan på TV den 4 oktober då man får se resultaten och vilken kommun som har högst insamlingsbelopp per innevånare.

I Täby samarbetar vi i år med Röda Korset och Rädda Barnen och har en del gemensamma aktiviteter förutom organisationernas egna. Årets insamling blir annorlunda än vanligt på grund av den pågående pandemin. Vi kommer inte kunna genomföra stora konserter och inte stå med bössor i olika sammanhang i kommunen utan insamlingen blir huvudsakligen digital.

Förra årets insamlade medel fördelades till projekt i 30 länder och uppskattades nå en miljon barn. Insamlingarna har pågått sedan 1997 och har samlat in 1,7 miljarder kronor.

alla barns rätt till hälsa

Insamlingen fokuserar på alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Det är rättigheter som p.g.a. pandemin riskerar att sättas ur spel. Med stöd från insamlingen genomförs nu projekt för att förebygga smittspridningen, men även för att barn ska få tillgång till skola och säkra barnmiljöer som ger trygghet och en normal vardag.

Tillsammans för Världens Barn i Täby

Här kan du som Täbybo skänka pengar till Täbys egna bössa i kampen mellan kommunerna.

Bössan