Insamling till världens barn

Insamlingen pågår året om men når sin kulmen under perioden 24 september - 9 oktobet. Insamlingen är Radiohjälpens största och genomförs i samarbete mellan Sveriges Television, Sveriges Radio P4 och 13 organisationer varav Svenska kyrkan är en.

Förra årets pengar har fördelats till 40 projekt som drivs av dessa organisationer. Du kan se vilka dessa är genom att klicka här

Täby församling samarbetar med Rädda barnen, Röda korset och Täby Afrikagrupp och samlar på olika sätt in pengar. På grund av pandemin blir insamlingen i år till stor del digital. Täby församling kommer att ta upp kollekt till Världens barn i alla församlingens kyrkor söndagen 26 september. Insamling kommer även att ske i samband med konserter under september och oktober månad.

 

Var med och bidra

skänka ett bidrag som kommer Täby tillgodo i kampen mellan kommunerna

Skänk en gåva

I år känns det extra angeläget att stödja Världens Barn.

Vi följer just nu alla med oro situationen för barnen i Afghanistan och Haiti och sällan har det känts mer aktuellt att lyfta barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Då eleverna här hemma nu har gått tillbaka till skolan står samtidigt fler än 160 miljoner barn utan utbildning – till följd av pandemi, krig och naturkatastrofer.

Du kan hjälpa till genom att

  • skänka ett bidrag som kommer Täby tillgodo i kampen mellan kommunerna, klicka här för att komma till Täbys bössa. 
  • Starta en egen digital insamling i ditt namn eller i ditt grannskap, arbetsplats, skola, förening eller organisation. Klicka här för att starta din egen insamling.
  • Representerar du en skola kan du bidra på många sätt Klicka här för att läsa hur.

Resultaten av insamlingen redovisas vid

Insamlingsgala, Tillsammans för Världens barn, som direktsänds i SVT1,
fredagen 1 oktober 20.00-22.00 samt kan ses i SVT Play

Summering av resultaten från galan i SVT1 direktsänds på söndagen
3 oktober samt kan ses på SVT Play