Foto: Kristin Lidell

Gudstjänst

Varje människa kan möta Gud när som helst och hur som helst i sin ensamhet. Men det finns en kraft i att möta Gud tillsammans.

Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. 

Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

Varje människa kan möta Gud när som helst och hur som helst i sin ensamhet. Men det finns en kraft i att möta Gud tillsammans. Vi befinner oss i olika skeden i vår tro, och växer på olika sätt, och kan finna inspiration av varandra. 

I gudstjänsten finns en rytm och ett språk som kan ge en inramning till vårt uttryck för tro och liv. En gudstjänst kan gå till på många olika sätt. Bärande delar är läsning ur bibeln och tolkning av vad bibelordet betyder för oss – idag, genom predikan, lovsång till Gud och bön. Nattvarden firas också ofta. Firas nattvarden vid gudstjänsten kallas gudstjänsten för mässa.