Vad händer i Teckomatorp för kyrkokören.

Kom och sjung med oss!

Teckomatorps kyrkokör välkomnar nya sopraner och altar.

Vi övar varje måndagskväll,  kl 19.00 - 20.30 i Teckomatorps församlingshem.

Frågor?  Kontakta körledare Ann Nilsson 070-614 15 37, ann.c.nilsson@svenskakyrka.se