Vad är det de pratar om?

För dig som är, kommer att vara eller nyss varit konfirmandförälder.

Vi kommer att prata om bland annat: Gud/gudsbilder, WWJD. Givetvis är det gruppen som bestämmer andra ämnen.

Vi träffas två gånger i höst och en gång under våren. Höstens träffar är 23/10 och 4/12 platsen Forslidsgården, Svalöv klockan 19-21.

Anmälan senast 7/10 till susanne.aberg@svenskakyrkan.se