Sammanlyst Högmässa

Avtackning av komminister Erik Edqvist.

Musik med pastoratets kyrkmusiker och en personalkör. Efterföljande förtäring.

Svalövs kyrka, söndag 29 maj kl. 10.00

Välkommen!