Riddarskola

För dig i åk 2 - 3

Vill du bli riddare i Svalövsbygdens pastorat?

Då är du välkommen att anmäla dig till vår Riddarskola. Vi träffas sju gånger där vi försöker vinna sex olika stenar genom lek, samtal, sång mm.
Tillsammans lär vi oss mer om oss själva och hur vi bör vara mot varandra.

Frågor och Anmälan

Susanne Åberg, tfn 0418–667740, sms 072-214 72 78 susanne.aberg@svenskakyrkan.se