Pastoratets ställningstagande kring huvudregeln gällande smyckning av askgravplatser och minneslundar!

Pastoratet ber om ursäkt för den beklagliga händelse som ägde rum på en av pastoratets kyrkogårdar, där gravdekorationer togs bort under allhelgonahelgen, vill vi enat gå ut med de förhållningsregler som gäller härifrån och framöver. Huvudregeln är att man endast tillåts smycka platsen med snittblommor och gravljus, vilket gäller under hela året. Eventuella gravdekorationer som läggs under kyrkliga högtider flyttas till anvisad plats närmaste vardag.