Minnesord, kyrkoherde Kjell Thorsson

Det är med sorg i hjärtat vi konstaterar att vår kyrkoherde, vän och broder ryckts ifrån denna världen endast 54 år gammal.

Kjell kom till Svalöv 2007 som kyrkoherde. Han hade då varit både i utlandstjänst och som kyrkoherde i Karlshamn men med ursprung i Stockholms stift. Under åren som vår herde var han med och byggde pastoratet större och starkare. Först med samgående med Billeberga-Sireköpinge pastorat och sedan med Teckomatorp. Han var med och byggde en bas tillsammans med förtroendevalda och medarbetare så att det större Svalövsbygdens pastorat nu är en väl fungerande Kristi kyrka med engagerade medarbetare och församlingsbor.

Kjell var inte de stora gesternas man med behov av att stå i centrum och vara särskilt synlig i sociala sammanhang. Men nu kan vi konstatera att han representerar talesättet ”man saknar inte kon förrän båset är tomt”. Sedan beskedet om hans bortgång kom har det visat sig att Kjell varit en närvarande medmänniska och själavårdare. Han verkade i de enskilda samtalen som en trygg, lugn och uppmuntrande lyssnare.

Den som känner Kjell minns honom för att med integritet och tydlighet dra gränser när det behövdes, ibland högljutt. Men också som en tystlåten och eftertänksam mötesdeltagare. Hans kraft kom till sin rätt i de sammanhang där man på tu man hand, eller i mindre grupper både bland förtroendevalda och medarbetare, pratade utvecklig och framtidsfrågor.

Men det vi vet att Kjell främst vill bli ihågkommen för är hans djupa och tydliga kristna tro och verk. I de administrativa och världsliga frågorna fanns alltid Gud med för honom. En gud som, för honom, både var fostrande och stöttande. Men främst en viktig ledstjärna för sanningen och det goda!

”Varje dag är en kamp från död till liv, och så i tron, tvivlet, närheten och närvaron – inget är självklart, annat än att Gud är med där vi står och där vi är.” Kjell Thorsson 2017

- Svalövsbygdens pastorat