Leka Jul

För dig i åk 1 - 6

Här är det full fart! Det är lek, musik, sång, rörelse och dramaövningar med jultema.

Frågor och anmälan

Mikael Frostin tfn 0418-667741, 0722054837 (sms)
mikael.frostin@svenskakyrkan.se