Vårstädning

Nu är vårstädningen igång ordentligt. Vattenposterna startas, vattenspelen fylls på och det putsas och fejas.

Vårstådningen på våra kyrkogårdar är i full gång. Det innebär att det är hög tid att ta bort ris och gravlyktor på de gravar som inte sköts av kyrkogårdsförvaltningen.