GDPR

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Den 25 maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) i hela EU och som i Sverige ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människors personliga integritet. Med GDPR skärps kraven ytterligare för hur våra personuppgifter behandlas med syfte att stärka den enskildes rättigheter

Här under kan du läsa mer..

Om integritet

Dina rättigheter och kontakter

Om du är medlem i Svenska kyrkan

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du skickar e-post till oss

Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter

Om ditt barn ska döpas hos oss

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter

Om du ska döpas hos oss

Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter

Om ni ska viga er hos oss

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Om du bokar en av våra lokaler

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du bokar en begravningsgudstjänst

Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter

Om du är gravrättsinnehavare eller -intressent

Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter

Om ditt barn går i någon av våra barngrupper

Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter

Inför och under konfirmation

Hur och varför vi behandlar era personuppgifter

Om du är med i en av våra vuxengrupper

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du använder Swish för betalning hos oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du interagerar med oss på sociala medier

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du tar emot nyhetsbrev från oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du söker jobb hos oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:

Eila Backelin, 0550-658 51

e-post: eila.backelin@svenskakyrkan.se 

Du kan också höra av dig till Storfors församlings dataskyddsombud. 

Storfors församlings dataskyddsombud:
Erika Malmberg, inTechrity

072-549 64 34

dataskyddsombud@intechrity.se