Kyrkogårdsförvaltningen

Vi har tre kyrkogårdar i Storfors församling. Bjurtjärns kyrkogård, Lungsunds kyrkogård och Storfors kyrkogård.

Vårstädning

Nu är vårstädningen igång ordentligt. Vattenposterna startas, vattenspelen fylls på och det putsas och fejas.

Gravskötsel

Du kan välja att själv sköta om gravplatsen eller mot betalning överlåta skötseln till kyrkogårdsförvaltningens kunniga personal. Vi erbjuder flera tjänster av gravskötsel och plantering.

Gravstensmontering och kontroll

Här hittar du information om gravstensmontering och kontroll