Om församlingen

Storfors församling är en sammanslagning av församlingarna Storfors, Bjurtjärn och Lungsund.

Lungsunds kyrka
Foto: Jan Olsson
Storfors församling är en sammanslagning av församlingarna Storfors, Bjurtjärn och Lungsund. 

Församlingens styrelse, kyrkorådet har tillsammans med kyrkoherden ansvaret för verksamheten i församlingen. I våra kyrkor firas regelbundet gudstjänst till vilka alla är välkomna. Församlingen sammanfaller med Storfors kommuns gränser. 
 
All vår verksamhet och drivkraften i vårt arbete utgår från Jesu ord i Matteusevangeliet: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
Detta vårt uppdrag skall återspeglas i söndagens gudstjänst och i alla de vardagsverksamheter som vi erbjuder för alla åldrar.