Gravskötsel

Du kan välja att själv sköta om gravplatsen eller mot betalning överlåta skötseln till kyrkogårdsförvaltningens kunniga personal. Vi erbjuder flera tjänster av gravskötsel och plantering.

En välvårdad begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke.
Ansvaret för skötseln av begravningsplatsen delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavaren. Gravrättsinnehavarna ansvarar för sina
gravar, medan vi ansvarar för övriga delar av begravningsplatsen.

Som innehavare av graven kan du välja att sköta den själv eller ge oss skötseluppdrag.

 

Skötselavtal

Under skötselsäsongen maj-september kan ni välja på tre olika sköteselavtal:

Grundskötsel: Vårstädning, klippning och trimning runt gravvård alt rensning i grusyta och riktning av gravvård.

Sommarblommor: Vårstädning, sommarblommor, ogräsrensning i gravrabatt, klippning av gräsyta alt ogräsrensning i grusyta och riktning av gravvård. Bevattningslåda ingår. Grundskötseln ingår också idetta avtal. 

Sommarblommor och risning: Här ingår samma som ovan men det placeras även ut ris på graven till allhelgonahelgen.

Vatten och vaser

Vatten finns i regel i kranarna från mitten av maj till oktober (beroende på när kylan kommer.)
Vaser av plast finns tillgängliga i vasställ på kyrkogårdarna.

Avfall och kompost

Soptunnor finns uppställda på olika platser på kyrkogårdarna. De är uppmärkta med plast, kompost och brännbart.
Var vänlig lägg ditt avfall i rätt tunna.

Brist på skötsel

Tyvärr förekommer vanvård av gravar som saknar skötselavtal. Det kan göra
kyrkogårdsbesökaren både upprörd och ledsen. Bristen på tillsyn kan bero på att den som skött graven flyttat från orten utan att meddela oss adressändring eller att det inte helt enkelt finns någon som sköter graven.
Kyrkogårdsförvaltningen försöker på olika sätt få kontakt med innehavaren eller ombud.
Därför har vi satt ut gröna skyltar på de gravar där vi söker gravrättsinnehavare.
Meddela  gärna till oss om du vet något om graven med grön skylt.