Våra kyrkor

Våra kyrkor finns i Storfors, Lungsund och Bjurtjärn

Bjurtjärns kyrka

Bjurtjärn

 

Bjurtjärns kyrka är en korskyrka från 1643. Kyrkan som är rödfärgad med koppartak ligger i den södra delen av kommunen. På kyrkogården finns också ett gravkapell från 1730, det s.k. Linrothska gravkapellet.

Nedan kan ni lyssna till Bjurtjärns kyrkas klockringning och historiken kring kyrkan samt Värmlandsvisan och Himlarna förtälja Ps.19 kompositör B Marcello spelad av Clas Andersson på Bjurtjärns kyrkas orgel, inspelad av Jan Olsson. 

Lungsunds kyrka

Lungsunds kyrka
Foto: Jan Olsson

 

Lungsunds kyrka ligger vackert utmed Bergslagskanalen i nordvästra delen av kommunen. De äldsta delarna är från 1643. Då bestod kyrkan endast av ett kor med långhus. På 1720-talet byggdes kyrkan ut till en korskyrka och idag är den rödfärgad med tjärat spåntak. Den är mycket omtyckt som dop- och vigselkyrka.

Nedan kan ni lyssna till Lungsunds kyrkas klockringning och historiken kring kyrkan samt Värmlandsvisan och Himlarna förtälja Ps.19 kompositör B Marcello spelad av Clas Andersson på Lungsunds kyrkas orgel, inspelad av Jan Olsson.

Foto: Jan Olsson

Storfors kyrka invigdes söndagen den 10 maj 1959.

Trots att kyrkan är av senare datum är den redan kulturminnesskyddad. Väggarna är utvändigt klädda med Glavaskiffer i varierande gröna och rödgrå färgtoner och taket är klätt med koppar. I kyrkobyggnaden finns också församlingshemmet och pastorsexpeditionen. Kyrkans altare är utfört i Ölandskalksten och dopfunten är av Gotlandskalksten

Nedan kan du lyssna till Storfors kyrkas klockringning och historiken kring kyrkan samt Värmlandsvisan och Himlarna förtälja Ps.19 kompositör B Marcello spelad av Clas Andersson på Storfors kyrkas orgel, inspelad av Jan Olsson.