Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Stöd och samtal

Alla behöver vi någon att tala med ibland. Här finns det någon som vill och har tid att lyssna.

Enskilt samtal 
Alla behöver vi någon att tala med ibland. Här finns det någon som vill och har tid att lyssna. Kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt.

Kyrkoherde Elsie Schwab Hollsten 0550-65863, sms 072-528 88 63
Komminister Karolin Gärdsvik 0550-65860, sms 073-078 24 05