Stöd och samtal

Ibland vill man samtala med någon – du är varmt välkommen att boka tid!

Det finns olika slags inriktning på enskilda samtal man kan behöva i livet. 

Stödsamtal.  
I perioder av livet så brottas vi med svåra frågor. Det kanske handlar om relationer, synen på sig själv, sjukdom, jobb, oro för sig själv eller någon annan, eller så handlar ditt samtalsbehov om något helt annat. Ibland kan det kännas bra att få prata med någon om sådana saker.

Samtal vid sorg.  
Har någon i din närhet dött, nyligen eller för länge sedan? Eller har något annat inträffat som gör att du är i sorg? Att befinna sig i sorg är en process att gå igenom. En del tycker att det hjälper att få stöd av någon utomstående. 

Existentiella samtal.  
Ett existentiellt samtal kan innebära att du vill prata med någon om dina tankar och din relation till Gud. Det kan handla om tvivel, funderingar om vad det står i Bibeln, om att be eller bara att få dela sina tankar med någon.  

Bikt.  
Bikten är ett samtal där man tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud lägga fram det man vill be om förlåtelse för. Ett biktsamtal kan följa en viss ordning, men behöver inte alltid göra det. Du tillsammans med prästen kommer fram till vad som passar bäst.    

Vem får jag träffa?  
I Storfors församling är det hos vår präst Karolin Gärdsvik Wilhelmsson som du kan boka tid för samtal hos. Karolin är utbildad för att ha samtal och har också mångårig erfarenhet av sådana.

Tystnadsplikt.  
Präster har absolut tystnadsplikt. Denna tystnadsplikt gäller vid enskilda samtal och bikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om du har samtalat med prästen och vill att denne ska föra uppgifterna vidare så går inte det. En präst får inte heller kallas till att vittna i en rättegång om sådant som prästen har fått veta under bikt eller i enskild själavård.   

Vem får boka tid?  
Alla!  Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan.

Vad kostar det?  
Det är kostnadsfritt.      

Hur går det till?  
Du tar kontakt med Karolin, antingen via telefon, sms eller epost. Ni bokar tillsammans en tid. Om du vill kan du vara helt anonym. Inga journaler förs. Efter första samtalet så avgör ni gemensamt om det blir ett samtal eller en längre samtalsserie. 

 

Välkommen att höra av dig!