Stöd och samtal

Alla behöver vi någon att tala med ibland. Här finns det någon som vill och har tid att lyssna.

Enskilt samtal 
Alla behöver vi någon att tala med ibland. Här finns det någon som vill och har tid att lyssna. Kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt.

Kyrkoherde Elsie Schwab Hollsten 0550-65863, sms 072-528 88 63   
Komminister Karolin Gärdsvik 0550-65860, sms 073-078 24 05                                        Diakon JohnElis Hollsten 072-500 07 03