Foto: anuja-mary-tilj-PRLeUlTGdIo-unsplash

Tankar inför helgen

Fjärde söndagen i advent - 1 årg. Herrens moder

Maria, Herrens moder, vem är hon?

Vem är tonåringen som ensam ger sig iväg på en vandring genom det bergiga landskapet till sin släkting Elisabeth. En vandring som bör ha tagit flera dagar. Hon är en ung kvinna som blivit gravid utan någon man. Hon är gravid utan att vara gift.

Maria, för så heter hon, är en stark kvinna. Hon väljer att bryta med samhällets sociala regler. Hon väljer att följa sin hängivenhet till Gud. För sin samtid måste hon ha tett sig totalt rebellisk. Långt ifrån den undergivna kvinna som hon ofta framställs som. Hon är en stark självsäker kvinna med ett stort självförtroende och det kommer hon att behöva vara i samhället. Den ödmjukheten som skymtar fram är en ödmjukhet mot Gud och hans vilja, inte mot människor. Hon är lyhörd mot sig själv och mot Gud, hennes skapare. Vår skapare. Hon är Herrens tjänarinna.

Så vem är Maria, herrens moder?

Ja vad vet vi om henne och hennes vardag? Vad var hennes vardagssysslor, hur levde hon sitt liv innan ängeln kom på besök och efteråt? Hur var besöket hos Elisabeth. Hur levde hon innan, under och efter resan till Betlehem. Hur var det att vara flykting i Egypten med ett litet barn. Hur levde och uppfostrade hon Jesus och hans syskon i Nasaret. Om allt detta vet vi inget. Vi vet att hon var orolig när Jesus stannat kvar i Jerusalem. Vi vet att hon bad Jesus att lösa problemet med vinet vid Bröllopet i Kanan. Vi vet att hon såg sin son korsfästas och dö.

Så vem är Maria, herrens moder?

Maria är en av de personer som får ett av de största uppdragen i kyrkans historia, att föda Gud till världen. Nog krävs det lydnad till det, och säkert gör lovsången det lite lättare, men det kräver också mod, styrka, tro på sig själv, god självkännedom, och målmedvetenhet. Utan Marias lydnad till Gud hade inte Jesus fötts. Men denna modiga kvinna framställs allt som oftast i ord och bild som svag, undfallande och beroende av starka män. Vad gör det med Maria och vad göra det med oss, och framför allt: vad gör det och vad har det gjort men kvinnorna genom kyrkans historia?

Så vem är Maria, herrens moder?

Marias uppdrag var att vara mamma till Jesus, det vill säga herrens moder. Gud grep in i hennes vardag och hon antog uppdraget, kallelsen precis där hon stod i vardagen. Precis så, i vår vardag är det som Gud griper in, kallar och ger oss uppdrag. Maria är en viktig förebild för oss, för vi har alla fått samma uppdrag som Maria, att bära Gud till världen.

Så vem är Maria, Herrens moder

Hade Maria inte sagt ja till ängeln hade vi varit utan frälsningen för Jesus hade inte funnits. Evangeliet hade inte funnits. Den kristna kyrkan hade inte funnits. Vi hade inte samlats här – och runt hela jorden - i bön och gemenskap. Och Kristus hade inte kommit till oss i bröd och vin för att hela och rusta oss till tjänst för vår trasiga värld

Så Maria, är herrens moder!

Maria föder Jesus till världen, han som kommer med bud om frälsning. Han som kommer med räddning. Han som är ett ljus i mörkret. Han som är Lagens fullkomning, med budet att du ska älska Herren din Gud och din nästa som dig själv, och dess yttersta konsekvens är kärleken.

Så Maria, är herrens moder!

Säkert övervann inte Maria all rädsla, säkert kände hon oro, ensamhet och ängslan, för Hon var en vanlig människa, som levde ett vanligt liv, men med ett ovanligt barn som gav henne och ger oss mod och kraft att älska.

Så Maria, är herrens moder!

Marias uppdrag var unikt, för endast en gång föds Gud själv in i världen som människa, men alla gånger ett barn föds och en medmänniska möts, är det en Guds avbild som föds och möts. Alla med samma uppdrag som Maria. Ett uppdrag som bara kan levas i vardagen.

Vi är alla Marior med Maria som förebild.

Doris Danielsson präst