Foto: Hu Chen/Unsplash

Mobil präst i Afrika och Dubai

Den mobila prästen besöker med jämna mellanrum Dubai och ett antal länder i östra Afrika, ända ner till Sydafrika.

Det finns egentligen inga svenskkyrkliga församlingar i Afrika eller i Dubai. Men det finns människor som vill fira gudstjänst på svenska och prata med en svensk präst. Därför har Svenska kyrkan i perioder en mobil präst på plats.

Den mobila prästen i Afrika och Dubai heter Mats Björk, han bor i Skellefteå och har en bakgrund både som församlingspräst och sjukhuspräst. Mats står gärna till tjänst för de svenskar som bor och verkar i Dubai och Afrika och finns också tillgänglig på telefon, mail och via sociala medier, när han inte reser.

På grund av coronapandemin är resandet just nu begränsat för utlandskyrkans  mobila verksamhet. Detta innebär att det enligt plan inte blir några resor i dessa områden förrän tidigast i mitten på april.

På distans finns ändå den mobila prästen tillgänglig för stöd och samtal, eller om du har andra önskemål som Svenska kyrkan genom sin mobila verksamhet kan stå till tjänst med. Kontaktuppgifter finner du under ”Kontakt” ovan.

För frågor om utlandskyrkans verksamhet i stort kontakta gärna Svenska kyrkan i utlandets kansli.