Mobil präst i Afrika och Dubai

Den mobila prästen besöker med jämna mellanrum Dubai och ett antal länder i östra Afrika, ända ner till Sydafrika.

Det finns egentligen inga svenskkyrkliga församlingar i Afrika eller i Dubai. Men det finns människor som vill fira gudstjänst på svenska och prata med en svensk präst. Därför har Svenska kyrkan i perioder en mobil präst på plats.

På grund av coronapandemin är resandet begränsat för utlandskyrkans  mobila verksamhet. Detta innebär att det enligt plan inte blir några resor i dessa områden under 2021. Utlandsyrkans mobila verksamhet håller också på att uredas och det är i dagsläget oklart vilken form och omfattning den mobila verksamheten i Afrika och Dubai i famtiden kommer att ha.

För frågor om utlandskyrkans verksamhet i stort kontakta gärna svenskakyrkaniutlandet@svenskakyrkan.se.