Prata med oss

Gudmund Erling är mobil präst i Afrika

Det finns egentligen inga svenska församlingar i Afrika. Men det finns människor som vill fira gudstjänst på svenska. Gudmund Erling är mobil präst för Svenska kyrkan i Afrika. Han beskriver det som att han är resande i kyrklig närvaro.

Gudmund Erling är mobil präst i Afrika. Fokus ligger på länderna i sydöstra Afrika; Kenya, Tanzania, Moçambique, Zimbabwe, Botswana och Sydafrika.

Gudmund Erling har tidigare varit präst i utlandskyrkor i Singapore, Malaysia och Bryssel.

Varmt välkommen att kontakta Gudmund Erling. 

Gudmund Erling, mobil präst i Afrika
Gudmund Erling, mobil präst i Afrika Bild: Magnus Aronson/Ikon

Mejla Gudmund Erling
Tel +46 (0)72-505 5732
SKYPE: gudmund.erling  

Gudmund Erling är resande i kyrklig närvaro

Gudmund reser runt till olika länder i Afrika där det finns grupper av svenskar. Han firar gudstjänst, gärna familjegudstjänster där det bor familjer. Han döper gärna och välsignar äktenskap. (Rätt att viga har han inte utanför Sverige.) Vid behov håller han en minnesgudstjänst.

Gudmund tycker mycket om att samtala med människor, det kan handla om att fundera på ett bibelord eller att prata om livet. Det finns frågor som kan kännas speciellt viktiga för den som bor i Afrika:

  • I vissa delar av Afrika är människor utsatta för svält. Hur påverkas vi av att se lidandet så nära?
  • På många håll i Afrika är tro och religion en synlig och självklar del av livet – hur förhåller vi oss till det?
  • Hur pratar vi med barn kring tro?

Hoppas på en konfirmandgrupp

En tanke som också dykt upp bland svenskar som bor i Afrika är frågan kring konfirmandarbete. Både i Sydafrika och Kenya finns många ungdomar som p.g.a. skolterminen inte kan konfirmeras i Sverige. Gudmund hoppas att han snart ska kunna uppfylla denna önskan.

I övrigt är Gudmund öppen för förslag och uppmanar utlandssvenskarna i Afrika:

-   Kom gärna med tankar och idéer!

Viktigt att lyssna på svenskars upplevelser

Gudmund menar att Svenska kyrkan i utlandet vilar i att vi inte har någon maktposition. Ofta är utsända medarbetare gäster i en verklighet som är något okänd. Ur detta växer ett behov av att de som är utsända lyssnar och är lyhörda för vilka erfarenheter svenskar på plats får i sitt vardagliga liv. 

Därför ser Gudmund det som en viktig uppgift att lyssna på människors berättelser och upplevelser av att vara svensk på varje plats.

-   En anledning till att jag hamnade i utlandskyrkan är min upplevelse som barn av att växa upp i Etiopien. I perspektiv kan jag se att just de åren satt en särskild prägel på livet, hur de påverkat mina val, bidragit till ett förhållningsätt och gjort mig medveten om min egen position.

Svenskar som lever utomlands har ofta liknande erfarenheter

Gudmund tror att många svenskar som lever utomlands bär på liknande erfarenheter:  att våra liv ständigt levs i relation och hur viktigt det är med självreflexion.

-    Nu är Afrika en väldigt stor kontinent och livet ser olika ut för utlandssvenskarna beroende på i vilket land de lever. Självklart finns där också en mängd olika anledningar bakom valet att bosätta sig i ett afrikanskt land.    

-    För en del har beslutet inneburit att de lever och verkar i ett sammanhang som på många sätt uppenbarar de stora klyftorna mellan nord och syd och att förutsättningarna ser så olika ut. Hos många växer en stark vilja att förändra och driva utvecklingsarbete.  

Kyrkan kan erbjuda människor en gemenskap

 -    När livet skiljer sig så mycket  från de svenska vardagssammanhangen, skapar det perspektiv men också en djupare förståelse hos svenskar både kring vad vi har och vad vi saknar.

Det säger Gudmund Erling som redan innan arbetet som mobil präst har sex års erfarenhet av att vara präst i Svenska kyrkan i utlandet. Han har arbetat tre år i Singapore och tre år i Bryssel.

-   Det är vitt skilda platser och olika förutsättningar. Det som varit gemensamt är att kyrkan har kunnat erbjuda människor en tillhörighet och en gemenskap, men även ett tolkningssammanhang där vi kan dela vardagslivets upplevelser i stort och smått.

Fantastiskt att många tycker att kyrkan är betydelsefull

På många håll i de svenska församlingarna utomlands är det ideella engagemanget omfattande. Gudmund tycker att kompetensen som finns hos människor som finns på plats är oumbärlig. Han konstaterar:

-    Det är också i det lokala engagemanget som vi förstår värdet av att Svenska kyrkan finns på plats. Under åren har det varit fantastiskt att ta del av att många upplever kontakten med utlandskyrkan så positiv. Att de tycker kyrkan är så tillgänglig, så självklar, och inte minst relevant och betydelsefull!