Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mobil präst i Afrika

Det finns egentligen inga svenska församlingar i Afrika. Men det finns människor som vill fira gudstjänst på svenska och prata med en svensk präst. Därför har Svenska kyrkan i perioder en mobil präst på plats.

Mobil präst under december 2019

Maria Thorsson är ambulerande präst i Afrika under december månad 2019. Välkommen att höra av dig eller ses på plats!

DESSA PLATSER BESÖKER maria Thorsson:

  • 1-4 dec: Johannesburg/Pretoria
  • 1 dec kl 14.00: Adventsgudstjänst på residenset i Pretoria
  • 5-8 dec: Kapstaden
  • 8 dec kl 13.00: Adventsgudstjänst i Somerset West, Kapstaden
  • 9-14 dec: Dubai/Abu Dhabi
  • 13 dec: Luciafirande på Norska sjömanskyrkan i Dubai + konfirmandträff
  • 14 dec: Gudstjänst på norska sjömanskyrkan i Dubai
  • 15-17 dec: Nairobi
  • 15 dec: Julgudstjänst på svenska skolan i Nairobi

Mejla Maria Thorsson eller ring på: +46 72 505 57 32.