S:t Matteus kyrka

S:t Matteus kyrka i Malmö ligger i stadsdelen Annelund i direkt anslutning till parken Enskifteshagen. Arkitekten Sten Samuelson har inspirerats av detta och låtit träden symboliskt fortsätta in i kyrkan som invigdes 1983. Söndagens gudstjänst är i centrum och fortsätter i måltidens gemenskap, barnens vandring med Kristus och andlig fördjupning ut till alla verksamheter som finns här.

Smittskyddsåtgärder införs vid gudstjänster från 1 december 2021 i S:t Matteus kyrka

Regeringen har beslutat att från 1 december 2021 ska det bli möjligt att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som samlar fler än 100 personer inomhus.

Svenska kyrkans grundläggande hållning är att ingen ska behöva visa vaccinationsbevis för att gå på gudstjänst. Däremot kommer smittskyddsåtgärder att vidtas vid gudstjänster och kyrkliga handlingar från 1 december.

Detta gäller:

  • Du som besökare ska ha en plats att sitta på.
  • Är du i ett sällskap ska ni kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ert sällskap får vara högst åtta. Är ni fler personer delas sällskapet upp.
  • Handsprit kommer att finnas tillgängligt.
  • Inga covidpass på gudstjänster, men det är begränsat antal på max 100 personer till anvisad plats. 

Giltigt covidpass och ID krävs för att komma in på konserter. Då kan vi vara fler i  lokalen.

  • 4 december kl. 17.00 Julgospelkonsert med bl.a. S:t Matteus Gospelkör
  • 12 december kl. 15.00 Luciakonsert med barn- och ungdomskörerna
  • 19 december kl 17.00 Christmas Carols - konsert med klassiska engelska julsånger

Personer under 18 år behöver inte visa vaccinationsbevis.

PROGRAM PÅ SOCIALA MEDIER OCH YOUTUBE

AKTUELLT FRÅN S:T MATTEUS KYRKA