Glaskupol vid Triangelns tågstation med S:t Johannes kyrka i bakgrunden.
Foto: Kristina Strand Larsson

S:t Johannes kyrka

S:t Johannes kyrka är en utpräglad citykyrka mitt i Malmö vid Triangelns station. Det är en öppen plats dit du kan komma in för en stunds tystnad och ljuständning, besöka någon av de dagliga gudstjänsterna, eller för att lyssna till musik.

AKTUELLT FRÅN S:T JOHANNES KYRKA

S:t Johannes kyrka på instagram

Följ S:t Johannes kyrka på Instagram. Sök på instagram.com/sanktjohannes