Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkoval 2021

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan då alla medlemmar från 16 år väljer de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Här hittar du information om när, hur och var du kan rösta och om vilka nomineringsgrupper och kandidater som ställer upp i valet. Valresultatet kommer också att publiceras här.

Nedräkning till kyrkovalet

Dagar, timmar, minuter, sekunder

7 snabba om kyrkovalet i Malmö

1) Vad är kyrkovalet?

Kyrkovalet är tre olika val till:

KYRKOFULLMÄKTIGE , Svenska kyrkan på lokal nivå - vit valsedel
Svenska kyrkan Malmö styrs av kyrkofullmäktige.
På denna lokala nivå fattas till exempel beslut om budget och frågor av övergripande karaktär. Här väljs personer till kyrkoråd och valnämnd. Kyrkoherde och kontraktsprost för Malmö är Gunilla Hallonsten.
Såhär ser det ut idag efter kyrkovalet 2017.

STIFTSFULLMÄKTIGE, Svenska kyrkan på regional nivå - rosa valsedel
Stiftsfullmäktige är stiftens högsta beslutande organ.
Stiftsfullmäktige beslutar bland annat om stiftets budget, inriktningsfrågor, antar prioriteringar för de kommande fyra åren. Här väljs personer till domkapitlet. Den högsta ledaren i Lunds stift är biskopen, Johan Tyrberg.

KYRKOMÖTET, Svenska kyrkan på nationell nivå - gul valsedel
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.
Kyrkomötet beslutar om frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, som bland annat regelverk, handboken för gudstjänstfirande och psalmboken. Det är ärkebiskopen som leder kyrkostyrelsens möten. Ärkebiskop Antje Jackelén är också hela Svenska kyrkans representant, såväl nationellt som internationellt.


2) Vem får rösta i kyrkovalet?

Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras.


3) Vad röstar du på i kyrkovalet?

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. I likhet med politiska partier har de program, ideologiska och teologiska inriktningar och önskemål kring vad Svenska kyrkan ska arbeta mer eller mindre med.
Här kan du söka efter nomineringsgrupper och kandidater som ställer upp i kyrkovalet 2021. 


4) Nomineringsgrupperna som ställer upp i kyrkovalet lokalt till kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Malmö är:

5) Hur röstar du i kyrkovalet?

Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut till folkbokföringsadressen. Du bör ha fått ditt röstkort senast 1 september 2021.

Du måste ha med dig ditt röstkort om du förtidsröstar 6-19 september. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal. Det är också viktigt att du har med dig legitimation.

Det är inte obligatoriskt att ha med sig röstkortet till vallokalen den 19 september, men det underlättar för att enkelt kontrollera att du är i rätt vallokal. Däremot behöver du ha med dig legitimation.

Om du tappat bort ditt röstkort
Har du tappat bort ditt röstkort kan du själv beställa ett nytt på den här sidan från den 30 augusti. Du kan också vända dig till en församlings- eller pastorsexpedition för att få ett nytt utskrivet. Beställer du via webb/telefon skickas röstkortet till din folkbokföringsadress. Beställer du på plats behöver du ha med dig en ID-handling.

6) förtidsrösta 6-18 september i kyrkovalet 

Här finns länk till platser och tider för förtidsröstning 6-18 september 

7) Rösta på valdagen den 19 september i kyrkovalet

Det framgår på ditt röstkort var du röstar på valdagen.

 

RELATERAD INFORMATION