En blandad ungdomskör sjunger och klappar händer inomhus.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Sjung i kör

Körlivet i Svenska kyrkan Malmö är djupt rotad. Här finns körer för olika kunskapsnivåer, med olika inriktningar och för alla åldrar. Att vara med i en kör kostar ingenting. Vill du börja sjunga i en kör kan du få vägledning via översikten här nedan över de olika typer av körer som erbjuds i kyrkorna.

Barnkörer låter barnen utforska sångens värld

I Svenska kyrkan Malmös barnkörer får barnen utforska och utveckla sina sångröster genom att sjunga tillsammans med andra, ofta i olika stämmor och med koreograferade rörelser. Oftast krävs inga förkunskaper. Fokus ligger på sångglädje och samarbete.

Kyrkor i Malmö som erbjuder barnkör

Bunkeflo strandkyrka
Husie församlingshem och Syster Astrids kyrka
Hyllie kyrka
Kirsebergskyrkan
Limhamns kyrka
Oxie kyrka
S:t Andreas kyrka
S:t Matteus kyrka
S:t Mikaels kyrka
S:t Pauli kyrka
Tygelsjö kyrka
Västra Skrävlinge kyrka

Gospelkörer

Gospelmusiken har sitt ursprung i den afro-amerikanska kristna kulturen. Ordet gospel betyder ”glatt budskap” och det kristna budskapet är kärnan i gospeln. Musiken kännetecknas av rytm, inlevelse, glädje och känsla. Oftast krävs god sångvana och kunskap om notläsning. Provsjungning tillämpas.

Kyrkor i Malmö som erbjuder gospelkör

Hyllie kyrka
Kirsebergskyrkan
S:t Johannes kyrka
S:t Matteus kyrka
S:t Pauli kyrka

Kyrkokörer

De flesta av Malmös kyrkor har en eller flera kyrkokörer som ofta är med i gudstjänster, högmässor och vid högtider. Repertoaren är därför ofta fokuserad på traditionell kyrkomusik. Det krävs ofta sångvana och provsjungning kan förekomma.

Kyrkor i Malmö med kyrkokörer

Bunkeflo strandkyrka
Fosie kyrka
Husie kyrka
Hyllie kyrka
Kirsebergs kyrka
Limhamns kyrka
Oxie kyrka
S:t Andreas kyrka
S:t Johannes kyrka
S:t Matteus kyrka
S:t Mikaels kyrka
S:t Petri kyrka
Södra Sallerups kyrka
Tygelsjö kyrka
Västra Skrävlinge kyrka

Körer för dig utan sångvana 

Svenska kyrkan Malmö har också körer för dig som inte har någon tidigare sångvana. Här krävs inte några förkunskaper, alla kan vara med oavsett tidigare erfarenhet. Fokus är på sångglädje och ofta lärs stämmorna ut på plats, utan noter. Ibland kallas dessa körer för alla-kan-sjunga-körer. 

Kyrkor i Malmö med körer för dig utan sångvana

Heliga Trefaldighetskyrkan
Kirsebergs kyrka
Limhamns församlingshus
S:t Andreas kyrka
S:t Pauli församlingshem
Oxie församlingsgård