Körövning i S:t Petri kyrka.
Foto: Svenska kyrkan Malmö

Sjung i kör

S:t Petri kyrka är hem för S:t Petri ungdomskör (SPUK), damkören Petri Femme, kammarkören Petri Sångare, S:t Petri Motettkör och Petri Vokalensemble. Flera av körerna räknas till regionens främsta.

Så anpassar sig S:t Petri körer till coronapandemin

Samtliga körer i S:t Petri kyrka är igång och övar. Alla repetitioner följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring körsång. Det innebär bland annat att vissa körer övar stämvis, andra övar i helgrupp i kyrkan  med 1,5 meters mellanrum. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring körsång 

Ungdomar sitter i soffa, fåtöljer, på golvet på matta och står runtomkring.
S:t Petri Ungdomskör (SPUK) har vunnit flera internationella körtävlingar. Foto: Anne Ruponen

S:t Petri Ungdomskör (SPUK)

S:t Petri Ungdomskör, mer känd som SPUK, är en fyrstämmig kör med cirka 40 sångare i åldern 14–20 år (tenorer och basar upp till 23 år). Körens sjunger främst klassisk musik varierat med inslag av musikal och jazz.

SPUK sjunger i gudstjänster och konserter i S:t Petri kyrka men ger ofta konserter även på andra håll i staden och i Sverige. Kören har medverkat vid flera inspelningar för Sveriges Radio samt vid två filminspelningar. Den deltar även regelbundet i internationella körtävlingar och festivaler och har bland annat vunnit Grand Prix i körtävlingar i Venedig 2017 och Budapest 2018.

För mer information

För mer information kontakta Ida Wreland, arbetsledande präst. 

Nio tjejer sitter ner på stolar och håller notmaterial i händerna.
Petri Femme sjunger främst tre- och fyrstämmig musik för damkör a capella. Foto: Anne Ruponen

Petri Femme

Petri Femme bildades hösten 2018 för kvinnor i åldrarna 19–26 år. Kören består av cirka 20 kvinnor och sjunger främst fyrstämmig musik för damkör a cappella. Notläsning och god körerfarenhet krävs.

För mer information

För mer information kontakta Ida Wreland, arbetsledande präst. 

Körsångare klädda i svart står på en brygga utmed havet.
S:t Petri Sångare är en kammarkör vars främsta genre är a capella-musik med fokus på nutida västerländsk konstmusik. Foto: Svenska kyrkan Malmö

Petri Sångare

Kammarkören Petri Sångares främsta genre är a cappella-musik med fokus på nutida västerländsk konstmusik, men kören framför även regelbundet verk för kör och orkester i samarbete med Malmöregionens ledande musiker. Petri Sångare anses vara en av regionens främsta ensembler och ambitionsnivån har sedan starten 2010 varit hög med ungefär 25 konserter per säsong.

Körens repetitioner och konsertverksamhet präglas av omsorg för text, musik och musikaliskt samspel mellan kör och dirigent. Kören medverkar frekvent i radio och TV samt har vid flera tillfällen deltagit i och vunnit internationella körtävlingar. God körvana och notläsning krävs. 

För mer information

För mer information kontakta Ida Wreland, arbetsledande präst. 

Relaterade länkar

Petri Sångare

Manliga körmedlemmar klädda i mörk kostym och vit skjorta och kvinnliga körsångare klädda i svarta klänningar och röda sjalar. Bilden är tagen uppifrån, inne i kyrkorummet.
S:t Petri Motettkör framför både stora körverk och en a cappella-repertoar med spännvidd från renässansen till vår tids musik. Foto: Kristina Strand Larsson

S:t Petri Motettkör

S:t Petri Motettkör är en blandad kör som består av cirka 35 sångare i olika åldrar. Förutom att medverka vid församlingens högmässor framför kören både de stora kyrkomusikaliska verken och en a cappella-repertoar med spännvidd från renässansen till vår tids musik. God körvana och notläsning krävs.

FÖR MER INFORMATION OCH Provsjungning

För provsjungning kontakta kördirigent och organist Peter Wallin. För kontaktuppgifter, se längre ned på sidan.

Närbild på en sjungande ung manlig körsångare i profil. Han har mörkt hår och mörka glasögon
Petri Vokalensemble sjunger främst i S:t Petri kyrkas högmässor. Foto: Kristina Strand Larsson

Petri Vokalensemble

Petri Vokalensemble är en kör i olika konstellationer som främst sjunger vid kyrkans högmässor. Mycket god notläsning och körerfarenhet krävs.

För mer information

För mer information kontakta Ida Wreland, arbetsledande präst. 

Peter Wallin

Svenska kyrkan Malmö

Organist (vikarierande), S:t Petri kyrka

Ida Wreland

Svenska kyrkan Malmö

Tf församlingsherde S:t Petri församling, Arbetsledande Präst, S:t Petri kyrka, Ledamot verksamhetsrådet S:t Petri kyrka

RELATERAD INFORMATION