Körövning i S:t Petri kyrka.
Foto: Svenska kyrkan Malmö

Sjung i kör

S:t Petri kyrka är hem för S:t Petri ungdomskör (SPUK), kammarkören Petri Sångare, S:t Petri Motettkör och Petri Vokalensemble. Flera av körerna räknas till regionens främsta.

Samling ungdomar utomhus.
S:t Petri Ungdomskör (SPUK) har vunnit flera internationella körtävlingar. Foto: Helena Linder Roslund

S:t Petri Ungdomskör (SPUK)

S:t Petri Ungdomskör, mer känd som SPUK, omfattar sångare i åldern 14–20 år (tenorer och basar upp till 23 år). Kören sjunger främst klassisk musik varierat med inslag av musikal och jazz.

SPUK sjunger i gudstjänster och konserter i S:t Petri kyrka men ger ofta konserter även på andra håll i staden och i Sverige. Kören har medverkat vid flera inspelningar för Sveriges Radio samt vid två filminspelningar. Den deltar även regelbundet i internationella körtävlingar och festivaler och har bland annat vunnit Grand Prix i körtävlingar i Venedig 2017 och Budapest 2018.

Repeterar på onsdagar kl. 18.00–20.00.

För mer information

För mer information, kontakta körens dirigent Karin Oldgren.

En större samling svartklädda män och kvinnor framför kyrkfönster.
Petri Sångare Foto: Kristina Strand Larsson

Petri Sångare

Kammarkören Petri Sångares främsta genre är a cappella-musik med fokus på nutida västerländsk konstmusik, men kören framför även regelbundet verk för kör och orkester i samarbete med Malmöregionens ledande musiker. Petri Sångare anses vara en av regionens främsta ensembler och ambitionsnivån har sedan starten 2010 varit hög med ungefär 25 konserter per säsong.

Körens repetitioner och konsertverksamhet präglas av omsorg för text, musik och musikaliskt samspel mellan kör och dirigent. Kören medverkar frekvent i radio och TV samt har vid flera tillfällen deltagit i och vunnit internationella körtävlingar. God körvana och notläsning krävs.

Repeterar på torsdagar kl. 18.30–21.30. 

För mer information

För mer information och provsjungning, kontakta körens konstnärliga ledare Karin Oldgren

Relaterade länkar

Petri Sångare

Manliga körmedlemmar klädda i mörk kostym och vit skjorta och kvinnliga körsångare klädda i svarta klänningar och röda sjalar. Bilden är tagen uppifrån, inne i kyrkorummet.
S:t Petri Motettkör framför både stora körverk och en a cappella-repertoar med spännvidd från renässansen till vår tids musik. Foto: Kristina Strand Larsson

S:t Petri Motettkör

S:t Petri Motettkör är en blandad kör som består av cirka 35 sångare i olika åldrar. Förutom att medverka vid församlingens högmässor framför kören både de stora kyrkomusikaliska verken och en a cappella-repertoar med spännvidd från renässansen till vår tids musik. God körvana och notläsning krävs.

Repeterar på tisdagar kl. 18.30–20.30.

För mer information

För mer information och provsjungning, kontakta körens ledare Kristina Wessman Svensson

Närbild på en sjungande ung manlig körsångare i profil. Han har mörkt hår och mörka glasögon
Petri Vokalensemble sjunger främst i S:t Petri kyrkas högmässor. Foto: Kristina Strand Larsson

Petri Vokalensemble

Petri Vokalensemble är en kör i olika konstellationer som främst sjunger vid kyrkans högmässor. Mycket god notläsning och körerfarenhet krävs.

För mer information

För mer information kontakta Carl Adam Landström, organist.