Körsångare som står med notblad i händerna och sjunger, fokus på en kvinna i blå kofta, övriga är dolda av notbladen.
Foto: Svenska kyrkan Malmö

Sjung i kör

S:t Petri kyrka är hem för S:t Petri ungdomskör – SPUK, kammarkören Petri Sångare och S:t Petri Motettkör. S:t Petri håller även på att bygga upp en barnkörverksamhet.

Sjungande ungdomar klädda i svart framför altartavla.
S:t Petri Ungdomskör (SPUK). Foto: Helena Linder

S:t Petri Ungdomskör – SPUK

S:t Petri Ungdomskör – SPUK är för sångare i åldrarna 14–24 år. Kören sjunger främst klassisk musik, men även andra genrer såsom musikal. SPUK är en kör för dig som vill satsa på körsång, utvecklas som sångare och i att uttrycka dig sceniskt. Kören samarbetar regelbundet med solister, musiker och regissörer. 

SPUK sjunger i gudstjänster och konserter i S:t Petri kyrka, men ger även konserter på andra håll i staden och i Sverige. Kören har medverkat i radio och film samt tävlat framgångsrikt i europeiska körtävlingar. 

Repeterar på onsdagar kl. 18.00–20.00.

För mer information

För mer information, kontakta körens dirigent Karin Oldgren, se kontaktuppgifter nedan.

En större samling svartklädda män och kvinnor framför kyrkfönster.
Petri Sångare Foto: Kristina Strand Larsson

Petri Sångare

Petri Sångare är en kammarkör med en varierad repertoar. Huvudfokus är a cappella-musik, och då främst nutida konstmusik, men kören framför även regelbundet oratorier och då i samarbete med Malmöregionens ledande musiker och solister. Petri Sångare anses vara en av regionens främsta ensembler, ambitionsnivån har allt sedan starten 2010 varit hög. Som medlem i Petri Sångare behöver du vara engagerad och ta stort ansvar för ditt musicerande.

Körens repetitioner och konsertverksamhet präglas av omsorg för text och musik samt av lusten att utforska musikens möjligheter i samspel mellan kör, dirigent och lyssnare. Kören har ofta medverkat i radio och TV samt deltagit i och vunnit internationella körtävlingar. Petri Sångare medverkar i församlingens gudstjänster och har en omfattande konserverksamhet, främst i S:t Petri kyrka. God körvana och notläsning krävs.

Repeterar på torsdagar kl. 18.30–21.30.

För mer information

För mer information och provsjungning, kontakta körens konstnärliga ledare Karin Oldgren, se kontaktuppgifter nedan.

Relaterade länkar

Petri Sångare

Recensioner

The Passion of St John, Musik, Mat och Mycket annat 27 mars 2024
The Passion of St John, Sydsvenskan 25 mars 2024
Glömskans arkiv, Sydsvenskan 14 maj 2023
Glömskans arkiv, Dagens Nyheter 12 maj 2023
Glömskans arkiv, Skånska Dagbladet 7 maj 2023
Glömskans arkiv, Aftonbladet 6 maj 2023
Glömskans arkiv, Svenska Dagbladet 5 maj 2023

Bild på människor klädda i svart som står eller sitter framför tegelvägg och gatlykta utomhus.
S:t Petri Motettkör. Foto: Helena Linder Roslund

S:t Petri Motettkör

S:t Petri Motettkör är en blandad kör som består av cirka 35 sångare i olika åldrar. Förutom att medverka i församlingens högmässor framför kören både de stora kyrkomusikaliska verken och en a cappella-repertoar med spännvidd från renässansen till vår tids musik. God körvana och notläsning krävs.

Repeterar på tisdagar kl. 18.30–20.30.

Kontakt

För mer information och provsjungning, kontakta körens ledare Kristina Wessman Svensson, se kontaktuppgifter nedan.

Barnkörverksamheten

Körledare är Kristina Wessman Svensson som startade Malmö Operas Barnkör 2008 och var kormästare för den i tolv år. Sedan 2022 bygger hon upp barnkörverksamheten i S:t Petri. Fler sångare sökes!

Aspirantgossar 6–8 år
Gosskör 9–14 år
Aspirantflickor 6–8 år
Flickkör 9–14 år

Kontakt

För mer information och provsjungning, kontakta körens ledare Kristina Wessman Svensson, se kontaktuppgifter nedan.