Foto: Anke Decker

Begravning/gravsättning

Vilka dagar/ lokaler/ information om begravningsgudstjänst/ -ceremoni, kontaktuppgifter bokning.

Begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning

Gäller när den avlidne varit medlem i Svenska kyrkan.
I Kalmar finns schemalagda begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning, på måndagar och fredagar. Präst, musiker och vaktmästare genomför gudstjänsten som utformas av prästen i nära samråd med de anhöriga. Detta ingår för medlemmar i Svenska kyrkan.  Prästen och musikern kontaktar de närmast anhöriga inför begravningen, men de anhöriga kan även själva ta kontakt. 

Gudstjänster kan erbjudas i alla församlingskyrkor samt i Södra kapellet på Södra kyrkogården och i Skogssalen på Norra kyrkogården. Församlingskyrkorna är Kalmar domkyrka, Johanneskyrkan, Heliga korsets kapell, S:ta Birgitta kyrka, och Två systrars kapell.  

Begravning i annan ordning/ BORGLIG BEGRAVNING

För begravningar i annan ordning finns schemalagda tider tisdag - fredag i Skogssalen på Norra kyrkogården. Avskedsrummet i krematoriet erbjuder plats för 30 personer och används för icke- religiösa ceremonier. Det finns även möjlighet att använda Överstens festvåning som konfessionslös lokal. 

Då de anhöriga beslutar om begravningsform och ritual bör den avlidnes eventuella önskningar följas så långt det är möjligt. Läs vad som gäller för musik under avskedet

Begravningen omfattar olika delar:

Bisättning är när kistan med den avlidne överlämnas för förvaring inför kommande begravningsceremoni, kremering eller gravsättning. Under bisättningstiden kan visning av stoftet ske ( på krematoriet).  

Begravningsceremoni  är den akt då stoftet vigs till sista vilan och vi tar avsked från den avlidne. Ceremonin är inte obligatorisk.

Gravsättning av kista ska ske inom en månad efter dödsfallet. Urnor skall gravsättas inom ett år efter kremering. Läs mer om gravsättning.

På hemsidan för Sveriges Begravningsbyråers Förbund hittar du en lista över auktoriserade begravningsbyråer i Sverige samt annan viktig information som du kan behöva när en anhörig eller närstående har gått bort.

Vanliga frågor: På Svenska kyrkans centrala hemsida hittar du bra information

Begravningspastoral för Svenska kyrkan Kalmar

Broschyrer och informationsmaterial, även på engelska och arabiska

Välkommen för bokning och frågor: