Kyrkan med fasadkorset
Foto: Per-Ola Svensson

Kalmar S:t Johannes församling

S:t Johannes kyrka invigdes på Den gode Herdens söndag år 1980. Namnet anknyter till Johannes i Nya testamentet, alltså lärjungen och evangelisten, men också till närheten till stadsdelen Johannesborg. Församlingen ligger ”söder om järnvägen”. Österut och söderut gränsar den till Östersjön.

Nu öppnar vi upp!

Efter beslutet att avskaffa Covid-restriktioner den 29 september kommer vi att öppna upp för fler att delta i gudstjänster och samlingar.
Det maxantal som gäller för våra olika lokaler och kyrkor är de som gällde innan pandemin och som fastställts av räddningstjänsten.

Huvudgudstjänster i S:t Johannes kyrka

Vi firar två sorters huvudgudstjänst i församlingen, alltid med nattvard: högmässa och mässa med små och stora.

Mässa med små och stora är en nattvardsgudstjänst särskilt riktad till barnfamiljer. Men alla åldrar är givetvis välkomna! Dessa mässor firas följande söndagar under återstoden av hösten: 10 oktober, 24 oktober och 28 november. Övriga söndagar firas högmässa. Klockslag för alla huvudgudstjänster är 10:00.

Ibland firar vi flera gudstjänster på samma dag, speciella gudstjänstformer och annat. För mer information se predikoturerna i tidningarna.

Instagram

Ni hittar oss även på Instagram. Där kan ni se vad som händer i S:t Johannes församling både smått och stort i form av härliga bilder. Vi heter St.johannesKalmar och hela arbetslaget hjälps åt att förmedla församlingens alla olika aktiviteter

YouTube - Svenska kyrkan i Kalmar

Här finns allt möjligt från hela pastoratet: gudstjänster, andakter, musik, med mera.

YouTube - Svenska kyrkan i Kalmar