Kyrkan med fasadkorset
Foto: Per-Ola Svensson

Kalmar S:t Johannes församling

S:t Johannes kyrka invigdes på Den gode Herdens söndag år 1980. Namnet anknyter till Johannes i Nya testamentet, alltså lärjungen och evangelisten, men också till närheten till stadsdelen Johannesborg. Församlingen ligger ”söder om järnvägen”. Österut och söderut gränsar den till Östersjön.

Här är den högmässa som firades på söndagen före pingst:

Den 16 november kom Covid-19-restriktioner som bland annat innebär att alla grupper och samlingar i Kalmar S:t Johannes församling tar paus, och att gudstjänsterna och andakterna kan ha högst åtta deltagare inne i kyrkorummet. Vill du vara med, ring, så kommer vi överens om en dag och en tid!

Våra inspelade gudstjänster och andakter kan du se här på webbplatsen. Lite äldre inspelningar hittar du på Youtube (Svenska kyrkan i Kalmar).

Vi kan höras och ses enskilt vid andra tidpunkter – det är bara att ringa!

Du når oss på telefon:
Annette, präst – 0480-42 14 32
Nina, präst – 0480-42 14 36
Annika, diakon – 0480-42 14 33

Instagram

Ni hittar oss även på Instagram. Där kan ni se vad som händer i S:t Johannes församling både smått och stort i form av härliga bilder. Vi heter St.johannesKalmar och hela arbetslaget hjälps åt att förmedla församlingens alla olika aktiviteter

YouTube - Svenska kyrkan i Kalmar

Här finns allt möjligt från hela pastoratet: gudstjänster, andakter, musik, med mera.

YouTube - Svenska kyrkan i Kalmar