Kyrkan med fasadkorset
Foto: Per-Ola Svensson

Kalmar S:t Johannes församling

S:t Johannes kyrka invigdes på Den gode Herdens söndag år 1980. Namnet anknyter till Johannes i Nya testamentet, alltså lärjungen och evangelisten, men också till närheten till stadsdelen Johannesborg. Församlingen ligger ”söder om järnvägen”. Österut och söderut gränsar den till Östersjön.

Huvudgudstjänster i S:t Johannes kyrka

Vi firar två sorters huvudgudstjänst i församlingen, alltid med nattvard: högmässa och mässa med små och stora.

Mässa med små och stora är en nattvardsgudstjänst särskilt riktad till barnfamiljer. Men alla åldrar är givetvis välkomna! Vi har ett datum kvar i höst när vi firar mässa med små och stora: 28 november, som är första söndagen i advent. Övriga söndagar firas högmässa. Klockslag för alla huvudgudstjänster är 10:00.

Ibland firar vi flera gudstjänster på samma dag, speciella gudstjänstformer och annat. För mer information se predikoturerna i tidningarna.

Instagram

Ni hittar oss även på Instagram. Där kan ni se vad som händer i S:t Johannes församling både smått och stort i form av härliga bilder. Vi heter St.johannesKalmar och hela arbetslaget hjälps åt att förmedla församlingens alla olika aktiviteter

YouTube - Svenska kyrkan i Kalmar

Här finns allt möjligt från hela pastoratet: gudstjänster, andakter, musik, med mera.

YouTube - Svenska kyrkan i Kalmar