Kyrkan med fasadkorset
Foto: Per-Ola Svensson

Kalmar S:t Johannes församling

Sankt Johannes kyrka invigdes på Den gode Herdens söndag år 1980. Namnet anknyter till Johannes i Nya testamentet, alltså lärjungen och evangelisten, men även närheten till stadsdelen Johannesborg. Församlingen ligger ”söder om järnvägen”. Österut och söderut gränsar den till Östersjön.

Högmässan den andra söndagen efter trettondagen sändes på Facebook, och du kan se den i efterhand här:

Den 17 januari - andra söndagen efter trettondedagen - har Livets källa som tema. Lyssna på församlingsherden Annettes funderingar här nedan.

Den 16 november kom nya Covid-19-restriktioner som bland annat innebär att alla grupper och samlingar i Kalmar S:t Johannes församling tar paus, och att gudstjänsterna inte längre kan hållas öppna för allmänheten. Våra inspelade gudstjänster och andakter kan du se här på webbplatsen. Lite äldre inspelningar, bland annat allt som gjordes inför julen, hittar du på Youtube (Svenska kyrkan i Kalmar).

Vi kan höras och ses enskilt vid andra tidpunkter – det är bara att ringa!

Du når oss på telefon:
Annette, präst – 0480-42 14 32
Nina, präst – 0480-42 14 36
Annika, diakon – 0480-42 14 33

Instagram

Nu hittar ni oss även på Instagram. Där kan ni se vad som händer i S:t Johannes församling både smått och stort i form av härliga bilder. Vi heter St.johannesKalmar och hela arbetslaget hjälps åt att förmedla församlingens alla olika aktiviteter

YouTube - Svenska kyrkan i Kalmar

Här finns allt möjligt från hela pastoratet: gudstjänster, andakter, musik, med mera.

YouTube - Svenska kyrkan i Kalmar