Kyrkan med fasadkorset
Foto: Per-Ola Svensson

Kalmar S:t Johannes församling

Sankt Johannes kyrka invigdes – Den gode Herdens söndag – år 1980. Namnet anknyter till Johannes i Nya testamentet, alltså lärjungen och evangelisten, men även närheten till stadsdelen Johannesborg. Församlingen ligger ”söder om järnvägen”. Österut och söderut gränsar den till Östersjön.

Den 16 november kom nya Covid-19-restriktioner som bland annat innebär att alla grupper och samlingar i S:t Johannes församling tar paus, och att gudstjänsterna inte längre kan hållas öppna för allmänheten.

Men kyrkan är öppen för enskild andakt och ljuständning
måndag 8–14, tisdag–torsdag 8–16 och fredag 8–14. 

På söndagar 11.15–12.15, efter mässan som sänds på Facebook och här på vår webbplats (längst ner, i vårt Facebook-flöde), kan du också komma in för enskild kommunion. 

Vi kan höras och ses enskilt vid andra tidpunkter – det är bara att ringa!

Du når oss på telefon:
Annette, präst – 0480-42 14 32
Nina, präst – 0480-42 14 36
Annika, diakon – 0480-42 14 33

Instagram

Nu hittar ni oss även på Instagram. Där kan ni se vad som händer i S:t Johannes församling både smått och stort i form av härliga bilder. Vi heter St.johannesKalmar och hela arbetslaget hjälps åt att förmedla församlingens alla olika aktiviteter

YouTube - Svenska kyrkan i Kalmar

Här finns allt möjligt från hela pastoratet: gudstjänster, andakter, musik, med mera.

YouTube - Svenska kyrkan i Kalmar