Kyrkan med fasadkorset
Foto: Per-Ola Svensson

Kalmar S:t Johannes församling

S:t Johannes kyrka invigdes på Den gode Herdens söndag år 1980. Namnet anknyter till Johannes i Nya testamentet, alltså lärjungen och evangelisten, men också till närheten till stadsdelen Johannesborg. Församlingen ligger ”söder om järnvägen”. Österut och söderut gränsar den till Östersjön.

Krav på vaccinationsbevis!

Du som vill besöka Johanneskyrkans gudstjänster och konserter behöver kunna visa upp ett covidpass när vi samlas fler än 20 personer. Du som inte har Mobilt BankID kan vända dig till din vårdcentral för att få ett covidpass.

Huvudgudstjänster i S:t Johannes kyrka

Vi firar två sorters huvudgudstjänst i församlingen, alltid med nattvard: högmässa och mässa med små och stora.

Mässa med små och stora är en nattvardsgudstjänst särskilt riktad till barnfamiljer. Men alla åldrar är givetvis välkomna! Vi har ett datum kvar i höst när vi firar mässa med små och stora: 28 november, som är första söndagen i advent. Övriga söndagar firas högmässa. Klockslag för alla huvudgudstjänster är 10:00.

Ibland firar vi flera gudstjänster på samma dag, speciella gudstjänstformer och annat. För mer information se predikoturerna i tidningarna.

"Nätvandrarchatten" är inte publicerad

Instagram

Ni hittar oss även på Instagram. Där kan ni se vad som händer i S:t Johannes församling både smått och stort i form av härliga bilder. Vi heter St.johannesKalmar och hela arbetslaget hjälps åt att förmedla församlingens alla olika aktiviteter

YouTube - Svenska kyrkan i Kalmar

Här finns allt möjligt från hela pastoratet: gudstjänster, andakter, musik, med mera.

YouTube - Svenska kyrkan i Kalmar