Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kalmar S:t Johannes församling Besöksadress: HANELLSGATAN 5, 39244 KALMAR Postadress: Södra Vallgatan 25, 39231 KALMAR E-post till Kalmar S:t Johannes församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kalmar S:t Johannes församling

Sankt Johannes kyrka invigdes – Den gode Herdens söndag – år 1980. Namnet anknyter till Johannes i Nya testamentet, alltså lärjungen och evangelisten, men även närheten till stadsdelen Johannesborg. Församlingen ligger ”söder om järnvägen”. Österut och söderut gränsar den till Östersjön.

Många människor uppskattar vårt kyrkorum. Det är i rött tegel och förhållandevis stramt utsmyckat; somliga får associationer till en klosterkyrka.

Mest känt inom församlingen är Kalmar Slott med Kalmar Slottskyrka, som är en mycket populär kyrka för vigslar och dop. Nära Slottskyrkan finns Södra Kyrkogården och Södra Kapellet. I närheten finns även Kalmar äldsta bevarade kyrkogård, som anlades under 1200-talets första hälft.

Ett nytt församlingsblad är ute nu! Hämta ditt exemplar i församlingsgården eller klicka på bilden!

Instagram

Nu hittar ni oss även på Instagram. Där kan ni se vad som händer i S:t Johannes församling både smått och stort i form av härliga bilder. Vi heter St.johannesKalmar och hela arbetslaget hjälps åt att förmedla församlingens alla olika aktiviteter