Kyrkan med fasadkorset
Foto: Per-Ola Svensson

Kalmar S:t Johannes församling

S:t Johannes kyrka invigdes på Den gode Herdens söndag år 1980. Namnet anknyter till Johannes i Nya testamentet, alltså lärjungen och evangelisten, men också till närheten till stadsdelen Johannesborg. Församlingen ligger ”söder om järnvägen”. Österut och söderut gränsar den till Östersjön.

Från och med 1 juni 2021 lättas våra pandemirestriktioner något, och nu gäller följande för Sankt Johannes kyrka:

  • Vi får ha max 40 gudstjänstbesökare – man behöver inte boka plats i förväg längre
  • Vaktmästare, kyrkvärd eller annan personal anvisar sittplats

Fortfarande gäller:

  • Kom endast om du är symptomfri
  • Tvätta händerna med tvål och vatten eller använd handsprit
  • Visa hänsyn vid in- och utgång till lokalen – håll avstånd!

Nedräkningen till kyrkovalet har börjat -

19 september är det dags!

Instagram

Ni hittar oss även på Instagram. Där kan ni se vad som händer i S:t Johannes församling både smått och stort i form av härliga bilder. Vi heter St.johannesKalmar och hela arbetslaget hjälps åt att förmedla församlingens alla olika aktiviteter

YouTube - Svenska kyrkan i Kalmar

Här finns allt möjligt från hela pastoratet: gudstjänster, andakter, musik, med mera.

YouTube - Svenska kyrkan i Kalmar