Kyrkan med fasadkorset
Foto: Per-Ola Svensson

Kalmar S:t Johannes församling

Sankt Johannes kyrka invigdes – Den gode Herdens söndag – år 1980. Namnet anknyter till Johannes i Nya testamentet, alltså lärjungen och evangelisten, men även närheten till stadsdelen Johannesborg. Församlingen ligger ”söder om järnvägen”. Österut och söderut gränsar den till Östersjön.

Många människor uppskattar vårt kyrkorum. Det är i rött tegel och förhållandevis stramt utsmyckat; somliga får associationer till en klosterkyrka.

Mest känt inom församlingen är Kalmar Slott med Kalmar Slottskyrka, som är en mycket populär kyrka för vigslar och dop. Nära Slottskyrkan finns Södra Kyrkogården och Södra Kapellet. I närheten finns även Kalmar äldsta bevarade kyrkogård, som anlades under 1200-talets första hälft.

Veckomässa

Vill du fira en enkel mässa mitt i veckan? Välkommen till S:t Johannes kyrka klockan 19 följande onsdagskvällar: 21/10, 11/11, 18/11, 2/12

Facebook

Klicka på knappen så kommer du till vår församlings sida på Facebook. Där kan du bland annat se våra gudstjänstfilmer.

S:t Johannes på Facebook

YouTube

Klicka på knappen så får du se hela pastoratets utbud på YouTube, med gudstjänstfilmer, musik med mera.

Pastoratet på YouTube
Ett nytt församlingsblad är ute nu! Hämta ditt exemplar i församlingsgården eller klicka på bilden!

Instagram

Nu hittar ni oss även på Instagram. Där kan ni se vad som händer i S:t Johannes församling både smått och stort i form av härliga bilder. Vi heter St.johannesKalmar och hela arbetslaget hjälps åt att förmedla församlingens alla olika aktiviteter

Om du klickar på bilden ovan kommer du till församlingens sida på Facebook. Där kan du se aktuella inlägg om vad som händer i församlingen, till exempel de gudstjänstfilmer som vi producerar inför söndagarna.

YouTube - Svenska kyrkan i Kalmar

Här finns allt möjligt från hela pastoratet: gudstjänster, andakter, musik, med mera.

YouTube - Svenska kyrkan i Kalmar