Meny

Kalmar S:t Johannes församling

Sankt Johannes kyrka invigdes – Den gode Herdens söndag – år 1980. Namnet anknyter till Johannes i Nya testamentet, alltså lärjungen och evangelisten, men även närheten till stadsdelen Johannesborg. Församlingen ligger ”söder om järnvägen”. Österut och söderut gränsar den till Östersjön.

Kalmar pastorat följer biskop Fredrik Modéus rekommendationer och bjuder från och med palmsöndagen inte in till några offentliga gudstjänster i kyrkorummen förrän restriktionerna lättar.

Församlingarnas medarbetare finns tillgängliga för samtal på telefon, och på måndag öppnar en telefonlinje för den som behöver hjälp med att handla – se annons!

Predikoturer för Kalmar S:t Johannes församling 3--10 april (uppdateras under veckan)

Sö 10 Icke-offentlig mässa, Sofie Walter. Vi hoppas också kunna sända en betraktelse på Facebook. Kyrkan är öppen 11–13 för ljuständning och enskild andakt, och du som vill kan lämna din fastebössa till en av vaktmästarna.

Under Stilla veckan är kyrkan öppen för ljuständning, enskild andakt och besök vid påsklandskapet.

Nästan alla grupper, körer och verksamheter tar paus tills restriktionerna lättar.

On 14 Promenerande bokcirkel.

Många människor uppskattar vårt kyrkorum. Det är i rött tegel och förhållandevis stramt utsmyckat; somliga får associationer till en klosterkyrka.

Mest känt inom församlingen är Kalmar Slott med Kalmar Slottskyrka, som är en mycket populär kyrka för vigslar och dop. Nära Slottskyrkan finns Södra Kyrkogården och Södra Kapellet. I närheten finns även Kalmar äldsta bevarade kyrkogård, som anlades under 1200-talets första hälft.

Ett nytt församlingsblad är ute nu! Hämta ditt exemplar i församlingsgården eller klicka på bilden!

Instagram

Nu hittar ni oss även på Instagram. Där kan ni se vad som händer i S:t Johannes församling både smått och stort i form av härliga bilder. Vi heter St.johannesKalmar och hela arbetslaget hjälps åt att förmedla församlingens alla olika aktiviteter