Kyrkan med fasadkorset
Foto: Per-Ola Svensson

Kalmar S:t Johannes församling

S:t Johannes kyrka invigdes på Den gode Herdens söndag år 1980. Namnet anknyter till Johannes i Nya testamentet, alltså lärjungen och evangelisten, men också till närheten till stadsdelen Johannesborg. Församlingen ligger ”söder om järnvägen”. Österut och söderut gränsar den till Östersjön.

Huvudgudstjänster i S:t Johannes kyrka

Vi firar två sorters huvudgudstjänst i församlingen, alltid med nattvard: högmässa och mässa med små och stora.

Mässa med små och stora är en nattvardsgudstjänst särskilt riktad till barnfamiljer. Men alla åldrar är givetvis välkomna! Övriga söndagar firas högmässa. Klockslag för alla huvudgudstjänster är 10:00.

Ibland firar vi flera gudstjänster på samma dag, speciella gudstjänstformer och annat. För mer information se predikoturerna i tidningarna.

Konfirmation i S:t Johannes kyrka

Konfirmation i Kalmar S:t Johannes församling 2022-2023

Orgeltangenter

Kommande musikevenemang

Konserter i Johanneskyrkan - musik med kvalitet

För dig som lever med sorg

Har du mist någon som stod dig nära? Den 12 september startar en samtalsgrupp i Korsets församlingsgård.

Ljusbäraren i Kalmar S:t Johannes kyrka.

Be för mig – förbön i S:t Johannes kyrka

Har du ett förbönsämne? Här kan du skriva ner det och skicka det till Kalmar S:t Johannes församling, så blir det en del av förbönen i söndagens mässa.

Sankt Johannes kyrka

Personal

Här finns kontaktuppgifter till församlingens anställda

Kör

"Att ta sig ton"

Johanneskyrkans dopträd

Dopträdet

Vårt utsökt vackra dopträd är formgivet och tillverkat av Mikael Franzén, Kalmar, och invigdes på kyndelsmässodagen 2014.

Interiör med dopfunt i förgrunden

Historik

Vill du läsa lite om församlingens historia?

Sankt Johannes kyrkas altarskulptur - beskuren

Altarskulpturen

Ett verk av bildhuggaren Erik Sand, Strängnäs.

Vävnaden

Vävnaden

Läs vad kyrkoherde emeritus Torsten Mårtensson skriver.

Instagram

Ni hittar oss även på Instagram. Där kan ni se vad som händer i S:t Johannes församling både smått och stort i form av härliga bilder. Vi heter St.johannesKalmar och hela arbetslaget hjälps åt att förmedla församlingens alla olika aktiviteter

YouTube - Svenska kyrkan i Kalmar

Här finns allt möjligt från hela pastoratet: gudstjänster, andakter, musik, med mera.

YouTube - Svenska kyrkan i Kalmar