Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vänföretag

Här visas de företag som årligen stödjer Svenska kyrkans internationella arbete med en gåva på minst 10 000 kronor.