Prata med oss

Meny
Till innehållet

Utsänd personal

Här kan ni läsa lite mer om den personal som Svenska kyrkan just nu har utsänd i världen.


Utlandspersonal i Afrika

Svenska kyrkans utsända medarbetare i Afrika är stationerade i Etiopien, Kenya, Uganda, Sydafrika och Tanzania.

Else Berglund

Else Berglund

Svenska kyrkan

Medarbetare i Afrika, Internationellt arbete

Mer om Else Berglund…

Else Berglund har tjänsten som koordinator för att stärka Svenska kyrkans flyktingprogram i Östra Afrika och Afrikas horn. Hon är knuten till Internationella avdelningens Humanitära enhet och är bosatt i Nairobi.

Nils Bernhold

Nils Bernhold

Svenska kyrkan

Medarbetare i Afrika, Internationellt arbete

Mer om Nils Bernhold…

Nils Bernhold arbetar med frågor som gäller Zimbabwe, planen är att han gör det i Harare från och med början av 2018, då som representant för Svenska kyrkans internationella arbete/Liaison Officer.

Anna-Maria Sandström

Anna-Maria Sandström

Svenska kyrkan

Medarbetare i Afrika, Internationellt arbete

Mer om Anna-Maria Sandström…

Svenska kyrkans regionala representant/Liaison Officer för Afrikas horn, bosatt i Nairobi. Freds- och försoningsfrågorna är viktiga för denna tjänst, inte minst i Sydsudan. Utsänd av Uppsala stift.

Marc Simbizi

Marc Simbizi

Svenska kyrkan

Medarbetare i Afrika, Internationellt arbete

Mer om Marc Simbizi…

Svenska kyrkans representant/Liaison Officer i Uganda med vissa uppgifter i Tanzania. Marc är bosatt i Kampala. Tjänstens fokus ligger på organisationsutveckling och hållbar finansiering. Utsänd av Uppsala stift.

Josephine  Sundqvist

Josephine Sundqvist

Svenska kyrkan

Medarbetare i Afrika

Mer om Josephine Sundqvist…

Svenska kyrkans regionala representant, Liaison Officer, för Östra Afrika, bosatt i Arusha, Tanzania. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, samt genusrättvisa är särskilt viktiga policyområden för denna tjänst.

Peter Svensson

Peter Svensson

Svenska kyrkan

Medarbetare i Afrika, Internationellt arbete

Mer om Peter Svensson…

Svenska kyrkans regionala representant, Liaison Officer, för Södra Afrika. Nu bor han i Pretoria men är annars bosatt i Helsingfors. I södra Afrika har Svenska kyrkan många partner som arbetar med advocacyfrågor vilket gör att även Peter har det i fokus, inte minst klimatfrågor.

Berhanu Yismaw

Berhanu Yismaw

Svenska kyrkan

Medarbetare i Afrika, Internationellt arbete

Mer om Berhanu Yismaw…

Berhanu är den internationella verksamhetens representant/Liasson officer i Etiopien, med fokus på hälsofrågor, hållbar försörjning och pastoral utveckling. Han bor och arbetar i Addis Abeba.

Utlandspersonal i Asien

I Asien har Svenska kyrkan utsända medarbetare i Hongkong och Myanmar.

Dieter Mitternacht

Dieter Mitternacht

Svenska kyrkan

Medarbetare i Asien, Internationellt arbete

Mer om Dieter Mitternacht…

Professor i teologi och lärare i bibelvetenskap och kyrkohistoria vid Lutheran Theological Seminary i Hong Kong. Från 2016 kommer Dieter att på halvtid att vara kontaktperson till teologiska utbildningsinstitut i Asien som har en relation till Svenska kyrkan. Dieter är utsänd av Lunds stift.

Jason Vogt

Jason Vogt

Svenska kyrkan

Medarbetare i Asien, Internationellt arbete

Mer om Jason Vogt…

Svenska kyrkans representant/Liaison Officer i Myanmar, Yangon. Fokus i tjänsten ligger på humanitära frågor samt fred och försoning.

Utlandspersonal i Central- och Latinamerika

I Central- och Latinamerika har Svenska kyrkan utsända i Colombia och Guatemala.

Inés Bustamente

Inés Bustamente

Svenska kyrkan

Internationellt arbete, Medarbetare i Central-och Latinamerika

Mer om Inés Bustamente…

Svenska kyrkans regionala kontaktperson, Liaison Officer, i Centralamerika. Efter åtta år på Internationella avdelningen på Kyrkokansliet i Uppsala är Inés nu tjänstledig och bor i Guatemala City. I sin tjänst fokuserar hon på kapacitetsstärkande av partner och advocacyfrågor.

Erik Norman

Erik Norman

Svenska kyrkan

Internationellt arbete, Medarbetare i Central-och Latinamerika

Mer om Erik Norman…

Kontaktperson för Svenska kyrkans partner i Colombia, s k Liaison Officer. Fokus i Eriks arbete är fred, demokrati och fredsbyggande samt påverkansarbete och humanitära frågor. Erik är bosatt med sin familj i Bogotá och kommer från Stockholms stift.

Utlandspersonal i Mellanösten

Svenska kyrkan har utsända medarbetare på plats i Jordanien, Israel och Libanon.

Jonas Bodin

Jonas Bodin

Svenska kyrkan

Medarbetare i Mellanöstern, Internationellt arbete

Mer om Jonas Bodin…

Jonas är bosatt i Jordanien tillsammans med Karin Bodin och arbetar som kaplan vid Dopplatsen, ett pilgrimscenter, Bethany beyond Jordan, som drivs av Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land, ELCJHL. Jonas är utsänd av Stockholms stift.

Karin Bodin

Karin Bodin

Svenska kyrkan

Medarbetare i Mellanöstern, Internationellt arbete

Mer om Karin Bodin…

Karin är bosatt i Jordanien tillsammans med Jonas Bodin och arbetar som pedagog vid Dopplatsen, ett pilgrimscenter, Bethany beyond Jordan, som drivs av Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land, ELCJHL. Karin är utsänd av Stockholms stift.

Jessica Lindberg Dik

Jessica Lindberg Dik

Svenska kyrkan

Medarbetare i Mellanöstern, Internationellt arbete

Mer om Jessica Lindberg Dik…

Jessica Lindberg Dik är anställd som representant för det internationella arbetet och finns på plats i Jerusalem. Hennes uppgift är att följa utvecklingen i Israel/Palestina och Egypten och att stärka samarbetet med partner där.

Johanna Svanelind

Johanna Svanelind

Svenska kyrkan

Medarbetare i Mellanöstern, Internationellt arbete

Mer om Johanna Svanelind…

Regional representant för Svenska kyrkans internationella arbete, bosatt i Beirut. Hon har ett särskilt fokus i att bidra till utvecklingen av samarbetet med partner i Irak.