Prata med oss

Meny
Till innehållet

Utsänd personal

Här kan ni läsa lite mer om den personal som Svenska kyrkan just nu har utsänd i världen.


Utlandspersonal i Afrika

Svenska kyrkans utsända medarbetare i Afrika är stationerade i Etiopien, Kenya, Uganda, Sydafrika och Tanzania.

Herman Hallonsten

Herman Hallonsten

Svenska kyrkan

Medarbetare i Afrika, Internationellt arbete

Mer om Herman Hallonsten…

Bosatt i Kapstaden, arbetar Herman på utvecklingsenheten i organisationen Philani, vars modell med mentormammor är en framgångsrik väg till att förbättra barns och kvinnors hälsa. Herman är utsänd av Uppsala stift.

Anna-Maria Sandström

Anna-Maria Sandström

Svenska kyrkan

Medarbetare i Afrika, Internationellt arbete

Mer om Anna-Maria Sandström…

Svenska kyrkans regionala representant/Liaison Officer för Afrikas horn, bosatt i Nairobi. Freds- och försoningsfrågorna är viktiga för denna tjänst, inte minst i Sydsudan. Utsänd av Uppsala stift.

Marc Simbizi

Marc Simbizi

Svenska kyrkan

Medarbetare i Afrika, Internationellt arbete

Mer om Marc Simbizi…

Svenska kyrkans representant/Liaison Officer i Uganda med vissa uppgifter i Tanzania. Marc är bosatt i Kampala. Tjänstens fokus ligger på organisationsutveckling och hållbar finansiering. Utsänd av Uppsala stift.

Josephine  Sundqvist

Josephine Sundqvist

Svenska kyrkan

Medarbetare i Afrika

Mer om Josephine Sundqvist…

Svenska kyrkans regionala representant, Liaison Officer, för Östra Afrika, bosatt i Arusha, Tanzania. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, samt genusrättvisa är särskilt viktiga policyområden för denna tjänst.

Peter Svensson

Peter Svensson

Svenska kyrkan

Medarbetare i Afrika, Internationellt arbete

Mer om Peter Svensson…

Svenska kyrkans regionala representant, Liaison Officer, för Södra Afrika. Nu bor han i Pretoria men är annars bosatt i Helsingfors. I södra Afrika har Svenska kyrkan många partner som arbetar med advocacyfrågor vilket gör att även Peter har det i fokus, inte minst klimatfrågor.

Berhanu Yismau

Berhanu Yismau

Svenska kyrkan

Medarbetare i Afrika, Internationellt arbete

Mer om Berhanu Yismau…

Berhanu är den internationella verksamhetens representant/Liasson officer i Etiopien, med fokus på hälsofrågor, hållbar försörjning och pastoral utveckling. Han bor och arbetar i Addis Abeba.

Utlandspersonal i Asien

I Asien har Svenska kyrkan tre medarbetare i Thailand, Hongkong och Myanmar.

Dieter Mitternacht

Dieter Mitternacht

Svenska kyrkan

Medarbetare i Asien, Internationellt arbete

Mer om Dieter Mitternacht…

Professor i teologi och lärare i bibelvetenskap och kyrkohistoria vid Lutheran Theological Seminary i Hong Kong. Från 2016 kommer Dieter att på halvtid att vara kontaktperson till teologiska utbildningsinstitut i Asien som har en relation till Svenska kyrkan. Dieter är utsänd av Lunds stift.

Anders Salomonsson

Anders Salomonsson

Svenska kyrkan

Medarbetare i Asien, Internationellt arbete

Mer om Anders Salomonsson…

Svenska kyrkans regionala representant/Liaison Officer i Asien och kontaktperson till partners i Pakistan, Indien, Myanmar, Filippinerna, Bangladesh och Kambodja. Anders har sin arbetsplats i Chiang Mai i Thailand och fokus i hans tjänst är partners kapacitetsutveckling. Utsänd av Västerås stift.

Mikael Wiking

Mikael Wiking

Svenska kyrkan

Medarbetare i Asien, Internationellt arbete

Mer om Mikael Wiking…

Svenska kyrkans representant/Liaison Officer i Myanmar, Yangon. Fokus i tjänsten ligger på humanitära frågor samt fred och försoning. Utsänd av Stockholms stift.

Utlandspersonal i Central- och Latinamerika

I Central- och Latinamerika har Svenska kyrkan tre utsända i Colombia, Honduras och Guatemala.

Inés Bustamente

Inés Bustamente

Svenska kyrkan

Internationellt arbete, Medarbetare i Central-och Latinamerika

Mer om Inés Bustamente…

Svenska kyrkans regionala kontaktperson, Liaison Officer, i Centralamerika. Efter åtta år på Internationella avdelningen på Kyrkokansliet i Uppsala är Inés nu tjänstledig och bor i Guatemala City. I sin tjänst fokuserar hon på kapacitetsstärkande av partner och advocacyfrågor.

Daniel Calero

Daniel Calero

Svenska kyrkan

Internationellt arbete, Medarbetare i Central-och Latinamerika

Mer om Daniel Calero…

Utsänd till Honduras där han arbetar som församlingspräst inom ILCH, la Iglesia Cristiana Luterana de Honduras. Daniel är utsänd av Stockholms stift.

Erik Norman

Erik Norman

Svenska kyrkan

Internationellt arbete, Medarbetare i Central-och Latinamerika

Mer om Erik Norman…

Kontaktperson för Svenska kyrkans partner i Colombia, s k Liaison Officer. Fokus i Eriks arbete är fred, demokrati och fredsbyggande samt påverkansarbete och humanitära frågor. Erik är bosatt med sin familj i Bogotá och kommer från Stockholms stift.

Utlandspersonal i Mellanösten

Svenska kyrkan har två utsända medarbetare på plats i Jordanien och i början av 2017 finns förhoppningsvis ytterligare två medarbetare på plats.

Jonas Bodin

Jonas Bodin

Svenska kyrkan

Medarbetare i Mellanöstern, Internationellt arbete

Mer om Jonas Bodin…

Jonas är bosatt i Jordanien tillsammans med Karin Bodin och arbetar som kaplan vid Dopplatsen, ett pilgrimscenter, Bethany beyond Jordan, som drivs av Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land, ELCJHL. Jonas är utsänd av Stockholms stift.

Karin Bodin

Karin Bodin

Svenska kyrkan

Medarbetare i Mellanöstern, Internationellt arbete

Mer om Karin Bodin…

Karin är bosatt i Jordanien tillsammans med Jonas Bodin och arbetar som pedagog vid Dopplatsen, ett pilgrimscenter, Bethany beyond Jordan, som drivs av Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land, ELCJHL. Karin är utsänd av Stockholms stift.

Jessica Lindberg Dik

Jessica Lindberg Dik

Svenska kyrkan

Medarbetare i Mellanöstern, Internationellt arbete

Mer om Jessica Lindberg Dik…

Jessica Lundberg Dik är anställd som representant för det internationella arbetet i Mellanöstern och kommer finnas på plats från början av 2017.