Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utsänd Till Afrika

Marc Simbizi

Marc är bosatt i Kampala i Uganda. Tjänstens fokus ligger på organisationsutveckling och hållbar finansiering.

Svenska kyrkans representant/Liaison Officer i Uganda med vissa uppgifter i Tanzania.

Marc har arbetat på Internationella avdelningen sedan 2007 som projekt-, bistånds- och programhandläggare och har även haft olika samordnande roller. Tjänsten har ett fokus på organisationsutveckling och hållbar finansiering. Marc är utsänd av Uppsala stift.

Utsänd period: 2015-

Följ Marc på Twitter:
Skicka e-post till Marc Simbizi

Mer om Marc Simbizis arbete

Långsiktigt arbete minskar könsstympningen (bloggtext, februari 2015)