Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utsänd Mellanöstern

Jessica Lindberg Dik

Jessica är mellanösternvetare. Hennes uppgift är att följa utvecklingen i Israel/Palestina och att stärka samarbetet med partner där.